ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -俄-, *俄*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[俄, é, ㄜˊ] sudden, abrupt; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  我 [, ㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 975

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[é, ㄜˊ, ] suddenly; very soon; Russian, #2,544 [Add to Longdo]
罗斯[É luó sī, ㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, / ] Russia, #1,464 [Add to Longdo]
[Zhōng É, ㄓㄨㄥ ㄜˊ, ] China-Russia, #9,824 [Add to Longdo]
[É guó, ㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Russia, #12,059 [Add to Longdo]
罗斯[Bái é luó sī, ㄅㄞˊ ㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, / ] Belarus; Byelorussia; White Russia, #17,408 [Add to Longdo]
埃塞比亚[Āi sài é bǐ yà, ㄞ ㄙㄞˋ ㄜˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Ethiopia, #21,682 [Add to Longdo]
[É yǔ, ㄜˊ ㄩˇ, / ] Russian (language), #25,771 [Add to Longdo]
[É hài é zhōu, ㄜˊ ㄏㄞˋ ㄜˊ ㄓㄡ, ] Ohio, #40,016 [Add to Longdo]
[É wén, ㄜˊ ㄨㄣˊ, ] Russian language, #41,839 [Add to Longdo]
[Sū é, ㄙㄨ ㄜˊ, / ] Soviet Russia, #49,041 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);[にわか, niwaka] (adj-na,n) sudden; abrupt; unexpected; improvised; offhand; (P) [Add to Longdo]
[にわかに, niwakani] (adv) suddenly; (P) [Add to Longdo]
雨(P);か雨;にわか雨[にわかあめ, niwakaame] (n,adj-no) rain shower; (P) [Add to Longdo]
狂言[にわかきょうげん, niwakakyougen] (n) impromptu skit; (theatrical) farce [Add to Longdo]
景気[にわかげいき, niwakageiki] (n) temporary boom [Add to Longdo]
仕込み[にわかじこみ, niwakajikomi] (n) hasty preparation [Add to Longdo]
仕立て[にわかじたて, niwakajitate] (exp) extemporary; improvised; extemporaneous [Add to Longdo]
成金[にわかなりきん, niwakanarikin] (n) overnight millionaire [Add to Longdo]
[にわかゆき, niwakayuki] (n) sudden snowfall [Add to Longdo]
[がぜん, gazen] (adv) suddenly; all of a sudden; abruptly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
All right! Everybody around me is so encouraging I'm getting a rush of motivation.ウオーッ、みんなの励ましをもらって然やる気が出てきたぞ!

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top