ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -侠-, *侠*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[侠, xiá, ㄒㄧㄚˊ] chivalrous person; knight-errant
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  夹 [jiā, ㄐㄧㄚ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 1216

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, / ] knight-errant; brave and chivalrous; hero; heroic, #5,934 [Add to Longdo]
[dà xiá, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄚˊ, / ] knight, #10,808 [Add to Longdo]
[wǔ xiá, ㄨˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] martial arts chivalry (Chinese literary, theatrical and cinema genre); knight-errant, #14,524 [Add to Longdo]
小说[wǔ xiá xiǎo shuō, ㄨˇ ㄒㄧㄚˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] a martial arts (wuxia) novel, #26,792 [Add to Longdo]
[xiá yì, ㄒㄧㄚˊ ㄧˋ, / ] chivalrous; chivalry; knight-errantry, #30,198 [Add to Longdo]
[xiá kè, ㄒㄧㄚˊ ㄎㄜˋ, / ] chivalrous person; knight-errant, #30,825 [Add to Longdo]
[yóu xiá, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] knight-errant, #36,889 [Add to Longdo]
[xiá shì, ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] knight-errant, #56,749 [Add to Longdo]
[háo xiá, ㄏㄠˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] brave and chivalrous, #62,576 [Add to Longdo]
[xiá qì, ㄒㄧㄚˊ ㄑㄧˋ, / ] chivalry, #76,144 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きょうき, kyouki] (n) ความกล้าหาญของลูกผู้ชาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きゃん, kyan] (adj-na,n) tomboy; bobby soxer; flapper [Add to Longdo]
気;男気;俠気[きょうき(侠気;俠気);おとこぎ, kyouki ( kyou ki ; esa ki ); otokogi] (n) chivalrous spirit; chivalry [Add to Longdo]
客;俠客(oK)[きょうかく;きょうきゃく, kyoukaku ; kyoukyaku] (n) (See 渡世人,男伊達・1,町奴) self-styled humanitarian; chivalrous person; persons acting under the pretence of chivalry who formed gangs and engaged in gambling [Add to Longdo]
[きょうこつ, kyoukotsu] (n) chivalrous spirit [Add to Longdo]
女;俠女(oK)[きょうじょ, kyoujo] (n) gallant woman [Add to Longdo]
[きょうゆう, kyouyuu] (n) gallantry; chivalry [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You aren't the lone wolf you think you are.[CN] 你不是真正的独行 To Catch a Thief (1955)
Oh, then thank you for your chivalry, gentlemen.[CN] 谢谢你们的义精神,先生们 The Palm Beach Story (1942)
It could be The Bat Men Fly Again or Mama Vampire and the Three Little Bloodsuckers.[CN] 片名可以叫做 "蝙蝠再次高飞..." 还是叫"吸血鬼之母" 或"吸血三小" The Bad and the Beautiful (1952)
I needed the help of a woman. I guess I'm not the lone wolf I thought I was, Francie.[CN] 我也不是真正的独行,弗朗茜 To Catch a Thief (1955)
I take it you were a sort of modern Robin Hood.[CN] 你就像是现代盗罗宾汉 To Catch a Thief (1955)
- Geraldine. - And thank you for your chivalry.[CN] 一杰蕊 一谢谢你的义相助 The Palm Beach Story (1942)
Looks to me as if you're trying to acquire a reputation as a lone wolf, Prewitt.[CN] 你打算取得 独行的声誉吗 From Here to Eternity (1953)
Without realizing, without knowing,[CN] 一向义心肠的白丝 Taki no shiraito (1933)
I must find some talented men, right away[CN] 现正火急招募 Seven Samurai (1954)
- He knows I'm not one of the mob just a guy who sat in on a stud game once in a while.[CN] - 他知道我不是江湖的人... 只是个偶尔客行的汉子 Dead Reckoning (1947)
Shiraito known for her beauty and impulsiveness,[CN] 义心肠的水艺大师来说 Taki no shiraito (1933)
You like working for the city?[CN] 你喜欢做城市? Pitfall (1948)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top