ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -佳-, *佳*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[佳, jiā, ㄐㄧㄚ] good, auspicious; beautiful; delightful
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  圭 (guī ㄍㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 1,583

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuì jiā, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄚ, ] optimum; optimal; peak, #1,701 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] excellent, #2,555 [Add to Longdo]
[Jiā néng, ㄐㄧㄚ ㄋㄥˊ, ] Canon (Japanese company), #10,205 [Add to Longdo]
[jiā rén, ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, ] beautiful woman, #14,974 [Add to Longdo]
[jiā jié, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄝˊ, / ] festive day; holiday, #15,853 [Add to Longdo]
[qiàn jiā, ㄑㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, ] suboptimal; subpar; not good enough, #16,965 [Add to Longdo]
[jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] beauty, #17,169 [Add to Longdo]
木斯[Jiā mù sī, ㄐㄧㄚ ㄇㄨˋ ㄙ, ] Kiamusze or Jiamusi, city and prefecture in Heilongjiang, #41,589 [Add to Longdo]
[jiā měi, ㄐㄧㄚ ㄇㄟˇ, ] beautiful, #41,854 [Add to Longdo]
[Hú Jiā, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄚ, ] Hu Jia (1974-), PRC dissident human rights activist, #41,889 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[か, ka] (adj-na,n) beautiful; good; excellent [Add to Longdo]
[かえん, kaen] (n) congratulatory banquet [Add to Longdo]
[かきゃく, kakyaku] (n) good visitor [Add to Longdo]
[かきょう, kakyou] (n) climax (story); best part; most interesting part; (P) [Add to Longdo]
[かく, kaku] (n) beautiful passage of literature [Add to Longdo]
[かけい, kakei] (n) beautiful view [Add to Longdo]
[かげつ, kagetsu] (n) good month; bright moon [Add to Longdo]
[かげん, kagen] (n) good words [Add to Longdo]
肴;嘉肴[かこう, kakou] (n) delicacy; rare treat; good-eating fish [Add to Longdo]
[かさく, kasaku] (n) (1) good piece of work; (2) (abbr) honourable mention (honorable); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Whom the gods love die young.才子多病、人薄命。
Keiko is studying furiously.子ががりがり勉強している。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They grab Ugarte, then she walks in.[CN] 他们抓了尤迪,然后她走进来 Casablanca (1942)
Hey, Sasha, Sergei, Misha.[CN] 嘿,莎西斯 密西 Ninotchka (1939)
Mika.[JA] 助けて! - 美 47 Ronin (2013)
Yoshiko, lend her that jersey, hanging upstairs.[JA] あっ じゃ 子 上に あのジャージ干してあるからさ あれ貸してあげなよ God's Left Hand, Devil's Right Hand (2006)
Lord Asano's daughter, Mika, saw it too.[JA] 浅野の娘 美もまた それを見た 47 Ronin (2013)
This isn't like bad weather. Tell them it's a mistake, that it's target practice.[CN] 这可不是天候不 Foreign Correspondent (1940)
A gorilla.[CN] 莫尔,小孩的绝偶像,是吧? Strange Cargo (1940)
I'm looking for a man by the name of Ugarte.[CN] 我在找一个叫尤迪的人 Casablanca (1942)
Kai was determined to repay the love he received from Mika and her father, whatever the cost.[JA] そして魁は 美と父の 愛に報いようと思った どんな犠牲を払おうとも 47 Ronin (2013)
Katia.[CN] 卡 The Star (2002)
The town clerk is in a vile temper today!"[CN] 市务秘书今天情绪不 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Poor devils. You're right, Ugarte.[CN] 可怜虫你说对了,尤 Casablanca (1942)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[か, ka] GUT, SCHOEN [Add to Longdo]
[かじん, kajin] schoene_Frau [Add to Longdo]
人薄命[かじんはくめい, kajinhakumei] Glueck_und_Schoenheit_vertragen sich_selten) [Add to Longdo]
[かさく, kasaku] gutes_Stueck, gutes_Werk, ausgezeichnete_Arbeit [Add to Longdo]
[かきょう, kakyou] interessanter_Teil (eines Gesch.), interessanter_Hoehepunkt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top