ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你看起来很有活力 在上海浦东国际机.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你看起来很有活力 在上海浦东国际机.-, *你看起来很有活力 在上海浦东国际机.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are looking live at Pudong Shanghai International Airport...[CN] 你看起来很有活力 在上海浦东国际机... Planes (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()看起来 (kàn qǐ lái) (hěn) (yǒu)活力 (huó lì) (zài)上海浦东 ()国际 (guó jì) ().

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT]
看起来
 • (kàn qǐ lái, ㄎㄢˋ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ) (idiom) looks as if (based on what is known so far) [CE-DICT]
 • (hěn, ㄏㄣˇ) (adverb of degree); quite; very; awfully [CE-DICT]
 • (う) (n) {Buddh} bhava (becoming, existence) [EDICT]
 • (ゆう) (n) (1) existence; (n,n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P) [EDICT]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT]
活力
 • (かつりょく) (n) vitality; energy; dynamism; (P) [EDICT]
 • (huó lì, ㄏㄨㄛˊ ㄌㄧˋ) energy; vitality; vigor; vital force [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
国际
 • (guó jì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ) international [CE-DICT]
 • (つくえ) โต๊ะ [LongdoJP]
 • (つくえ(P);つき(机)(ok)) (n) desk; (P) [EDICT]
 • (jī, ㄐㄧ) machine; opportunity; secret [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top