ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你怎么敢说这个 这么臭摔跤是展览呢? 什么?

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你怎么敢说这个 这么臭摔跤是展览呢? 什么?-, *你怎么敢说这个 这么臭摔跤是展览呢? 什么?*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How dare you call this filthy exhibition wrestling?[CN] 你怎么敢说这个 这么臭摔跤是展览呢? 什么? Night and the City (1950)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()怎么 (zěn me) (gǎn) (shuì)这个 (zhè ge) 这么 (zhè me) (chòu)摔跤 (shuāi jiāo) (shì)展览 (zhǎn lǎn) (ne)什么 (shén me)

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
怎么
 • (zěn me, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙) how?; what?; why? [CE-DICT-Simplified]
 • (gǎn, ㄍㄢˇ) dare [CE-DICT-Simplified]
 • (gǎn, ㄍㄢˇ) dare [CE-DICT-Traditional]
 • (shuì, ㄕㄨㄟˋ) persuade (politically) [CE-DICT-Simplified]
 • (shuō, ㄕㄨㄛ) to speak; to say; a theory (usually in compounds such as 日心说 heliocentric theory) [CE-DICT-Simplified]
这个
 • (zhè ge, ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙) this; this one [CE-DICT-Simplified]
这么
 • (zhè me, ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙) so much; this much; how much?; this way; like this [CE-DICT-Simplified]
 • (しゅう) (suf) (1) (See カビ臭) -smell; stinking of; (2) (See 官僚臭) smacking of; hinting of [EDICT]
 • (chòu, ㄔㄡˋ) stench; stink; smelly; to smell (bad) [CE-DICT-Simplified]
 • (xiù, ㄒㄧㄡˋ) sense of smell; smell bad [CE-DICT-Simplified]
 • (chòu, ㄔㄡˋ) stench; stink; smelly; to smell (bad) [CE-DICT-Traditional]
 • (xiù, ㄒㄧㄡˋ) sense of smell; smell bad [CE-DICT-Traditional]
摔跤
 • (shuāi jiāo, ㄕㄨㄞ ㄐㄧㄠ) to tumble; to blunder; wrestling [CE-DICT-Simplified]
 • (shuāi jiāo, ㄕㄨㄞ ㄐㄧㄠ) to tumble; to blunder; wrestling [CE-DICT-Traditional]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
展览
 • (zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ) to put on display; to exhibit; exhibition; show [CE-DICT-Simplified]
 • (ne, ㄋㄜ˙) (question particle for subjects already mentioned) [CE-DICT-Simplified]
 • (ní, ㄋㄧˊ) woolen material [CE-DICT-Simplified]
 • (ne, ㄋㄜ˙) (question particle for subjects already mentioned) [CE-DICT-Traditional]
 • (ní, ㄋㄧˊ) woolen material [CE-DICT-Traditional]
什么
 • (shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙) what; what?; who?; something; anything [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top