ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

作用力

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -作用力-, *作用力*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作用力[zuò yòng lì, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ, ] effort; active force; applied force, #38,138 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a basic principle of the universe that every action will create an equal and opposing reaction.[CN] 这是宇宙的基本规律... ...一个作用力会 导致同样的反作用力 V for Vendetta (2005)
- Were you missing that interaction?[CN] -你怀念那种作用力吗? The One with the Blackout (1994)
We've explained the force exerted by the earth.[CN] 我们解释过了 这种由地球产生的作用力 Late Marriage (2001)
How can we differentiate between the powers of darkness... and the powers of the mind?[CN] 我们如何能区分幽冥的作用力... 和精神的作用力 Curse of the Demon (1957)
I understand that you don't want to talk about it, but I believe... that everything happens for a reason... and-and I know that for every action...[CN] 我知道你不想提这件事,但我相信... 事情的发生都有它的原因... 我知道,对于每一个作用力... S. Darko (2009)
Something else was responsible.[CN] 而是因为其它的作用力 Caves (2006)
No action.[CN] 没有作用力. King Lear (1987)
A dumbo octopus simply flaps a fin no need for the jet propulsion used by it's shallow water relatives above.[CN] 小飞象章鱼拍打翅膀来游泳 不象它的浅海亲戚利用喷射水流的反作用力 Ocean Deep (2006)
An opposing influence on the machines?[CN] 机器出现了反作用力 Dark City (1998)
Now, every particle has an anti-particle.[CN] 那么必定有反作用力 Prince of Darkness (1987)
If we lose traction and float off.[CN] 一旦我们失去作用力飘出去 The Myth (2005)
No reaction.[CN] 也没用反作用力. King Lear (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top