ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

余計

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -余計-, *余計*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
余計[よけい, yokei] เกินความจำเป็น

Japanese-English: EDICT Dictionary
余計[よけい, yokei] (adj-na,adv,n) too much; unnecessary; extraneous; abundance; surplus; excess; superfluity; (P) [Add to Longdo]
余計なお世話[よけいなおせわ, yokeinaosewa] (exp) it's none of your business; it's not your concern [Add to Longdo]
余計な御世話[よけいなおせわ, yokeinaosewa] (exp) (id) Mind your own business [Add to Longdo]
余計な世話を焼く[よけいなせわをやく, yokeinasewawoyaku] (exp,v5k) to poke one's nose (in) where one is not wanted [Add to Longdo]
余計[よけいもの, yokeimono] (n) person whose presence is unwelcome, unnecessary or a nuisance; fifth wheel; third wheel; interloper [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What did they add this needless function for?こんな余計な機能なんでつけたんだろう。
That added to his unhappiness.それで余計に彼は不幸になった。
We're eating up a lot of time writing letters by hand.我々は手紙を手書きにしているので、時間が余計にかかる。
She got all the more angry because I kept silent.私が黙っていたので彼女は余計に腹をたててしまった。
She got all the more angry because I kept silent.私が黙っていたので彼女は余計に腹を立てた。
She got all the more angry for my silence.私は黙っていたので彼女は余計に腹を立てた。
Attend to your own business.余計なおせっかいはよせ。
Go about your business.余計なお節介だ。
None of your business.余計なことはするな。
The extra effort raised his blood pressure above normal.余計な努力の結果、彼の血圧を通常以上に上がった。
Sorry, that was none of my business.余計なことをして、すみません。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
余計[よけい, yokei] ueberfluessig, -zuviel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top