ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

余裕

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -余裕-, *余裕*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
余裕[よゆう, yoyuu] (n, adj) (เซอ'พลัส) n.,adj. ส่วนเกิน,ส่วนล้น,จำนวนที่เกิน,จำนวนที่ล้น,เงินที่เหลือ., S. overage,excess

Japanese-English: EDICT Dictionary
余裕[よゆう, yoyuu] (n) surplus; composure; margin; room; time; allowance; flexibility; scope; rope; (P) [Add to Longdo]
余裕しゃくしゃく;余裕綽々;余裕綽綽[よゆうしゃくしゃく, yoyuushakushaku] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) calm and composed; broadminded; having enough and to spare [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I can afford one, but not both.1つは買う余裕があるが、両方はない。
Can you afford to take a holiday this summer?この夏は休みをとる余裕がありますか。
I can't afford to eat in such an expensive restaurant.こんな値段の高いレストランで食事する余裕はない。
Jack can't afford to buy a new bicycle.ジャックには新しい自転車を買う余裕がない。
We may not be able to afford it.その余裕がないかもしれないから。
Can you afford the time for it?それをする時間の余裕はありますか。
Are you able to afford the time for it?それをする時間的余裕がありますか。
I cannot afford to buy such a thing.そんなものを買う余裕はないよ。
I can't afford to buy such an expensive car.そんな高い車を買う余裕はありません。
I cannot afford to pay so much.そんな大金を払う余裕はありません。
I want a television set, but I can't afford to buy one.テレビが欲しいのですが買う余裕がありません。
For one thing, I couldn't afford to do that.一つにはそれをする(経済的な)余裕がなかった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
余裕[よゆう, yoyuu] Spielraum, Ueberfluss, Gelassenheit [Add to Longdo]
余裕しゃくしゃく[よゆうしゃくしゃく, yoyuushakushaku] -ruhig, sehr_ruhig, gelassen, sehr_gelassen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top