ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

余暇

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -余暇-, *余暇*
Japanese-English: EDICT Dictionary
余暇[よか, yoka] (n,adj-no) leisure; leisure time; spare time; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Yuriko arranges flowers in her spare time.ユリコは余暇に花を生ける。
What passes for leisure in our society is actually time-consuming.私たちの社会で余暇として通っているのものは、実は暇潰しなのである。
Time is allotted for work, recreation, and study.時間は仕事と余暇と勉強に配分されている。
Thanks to electric goods, housewives have plenty of free time.主婦が余暇を十分持てるようになったのも電化製品の賜物である。
People have more leisure than they have ever had.人々はかつてないほどの余暇を持っている。
Reading is a pleasant way to spend one's leisure.読書は余暇を過ごすための楽しい方法です。
What do they do with all their leisure time?彼らは余暇をどのように過ごすのだろうか。
She spends her leisure time in making dolls.彼女は余暇に人形を作って過ごす。
She has taken up knitting in her spare time.彼女は余暇に編み物を始めた。
She spends her leisure time making dolls.彼女は余暇を人形を作って過ごす。
Leisure has been viewed as a means to an end.余暇は目的のための手段と考えられている。
Try to make good use of your spare time.余暇をうまく利用するように努めなさい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
余暇[よか, yoka] freie_Zeit, Musse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top