ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

余地

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -余地-, *余地*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
余地[yú dì, ㄩˊ ㄉㄧˋ, / ] margin; leeway, #11,090 [Add to Longdo]
余地[liú yú dì, ㄌㄧㄡˊ ㄩˊ ㄉㄧˋ, / ] room for maneuver; to leave a margin for error, #69,773 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
余地(P);餘地(oK)[よち, yochi] (n) place; room; margin; scope; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your conduct allows of no excuse.あなたの行為は全く弁解の余地がない。
This project admits of improvement.この企画には改善の余地がある。
There's much room for improvement in this project.この計画には改善の余地が大いにある。
This project still leaves much to be desired.この計画はまだ大いに改善の余地がある。
There is plenty of room for improvement in this dictionary.この辞書には大いに改善の余地がある。
The evidence leaves no room for doubt; this can't be an original Picasso.この証拠には、疑いの余地がない。これが、ピカソの本物の作品であるはずがない。
There is no room for further improvement in this system.この制度には改良の余地がない。
This report admits of doubt.この報道は疑問の余地がある。
These facts admit of no contradiction.これらの事実のは反ばくの余地がない。
These facts are certain.これらの事実は疑う余地はない。
I cannot entertain such a request.こんな要求は考慮の余地がない。
But he knew he had no choice.しかし、彼は選択の余地がないことを知っていた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
余地[よち, yochi] -Raum, Spielraum [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top