ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

余る

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -余る-, *余る*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
余る[あまる, amaru] TH: เหลือ  EN: to remain
余る[あまる, amaru] TH: เกิน  EN: to exceed

Japanese-English: EDICT Dictionary
余る[あまる, amaru] (v5r,vi) (See 余り) to remain; to be left over; to be in excess; to be too many; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This job is too much for me.この仕事は私の手に余る
This work is beyond me.この仕事は私の力に余る
It is a task beyond my power.それは私の力に余る仕事です。
If you have any difficulty, ask me for help.もし手に余るようなことがあれば、私に助けを求めなさい。
An abundance of rice was produced last year.昨年は有り余る程の米が生産された。
The honor you are giving me is more than deserve.身に余る栄光。
He has enough and to spare of money.彼はあり余るほどの金を持っている。
He has money enough and to spare.彼はお金を有り余るほど持っている。
He's an odd man; so we'll have him referee.彼一人だけ余る、だから審判させよう。
She bit off more than she could chew and was laughed at.彼女は手に余ることをしようとして笑われた。
Being too busy with work is a problem, but then so is having too much free time.仕事が忙しすぎるのも考えものだけど、時間が余るのもなぁ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
余る[あまる, amaru] uebrig_sein, ueberschreiten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top