ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

何事

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -何事-, *何事*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无论何事[wú lùn hé shì, ㄨˊ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕˋ, / ] anything; whatever [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
何事[なにごと, nanigoto] TH: เรื่องอะไร  EN: what
何事[なにごと, nanigoto] TH: อะไรสักอย่าง  EN: something
何事[なにごと, nanigoto] TH: ทุกอย่าง  EN: everything

Japanese-English: EDICT Dictionary
何事(P);何ごと[なにごと, nanigoto] (n) (1) what; something; everything; (2) nothing (with neg. verb); (3) something or other; unspecified matter; (P) [Add to Longdo]
何事[なにごとも, nanigotomo] (n) (1) anything; whatever; (2) (See 何事もなく) nothing (with neg. verb) [Add to Longdo]
何事もなく[なにごともなく, nanigotomonaku] (adv) uneventfully; without incident; without a hitch; peacefully [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I can't apply my mind to anything with all that noise!あんなに騒がしくては何事にも身が入らない。
Nothing ever happens in this old village.この古い村では何事も起こらない。
Come what may, I shall never change my mind.たとえ何事があろうとも、私は決心を変えないだろう。
No one can achieve anything without effort.だれも努力なしには何事も成し遂げられない。
Tom enjoys himself at everything he does.トムは何事も楽しんでやる。
Hearing the terrible noise, I asked him what was going on.ひどい物音がしたので彼に何事なのかと尋ねた。
You'll never achieve anything if you don't study harder.もっと一生懸命勉強しなさいと何事も成し遂げられません。
Resignation is the first lesson of life.何事も諦めが肝心だ。
Whatever may happen, I am prepared for it.何事があろうとも私は覚悟を決めている。
Whatever may come, what he wants me to do.何事があろうと私は決心を変えない。
He felt that something was about to happen.何事かが今にも起こりそうなけはいを感じていた。
Everybody was anxious to know what had happened.何事が起こったのか誰もが知りたがっていた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
何事[なにごと, nanigoto] -was, was_auch_immer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top