ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

住宅

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -住宅-, *住宅*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住宅[zhù zhái, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ, ] residence; tenement, #2,043 [Add to Longdo]
住宅[zhù zhái qū, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ ㄑㄩ, / ] residential area; housing development, #19,997 [Add to Longdo]
住宅泡沫[zhù zhái pào mò, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ ㄆㄠˋ ㄇㄛˋ, ] housing bubble [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
住宅[じゅうたく, juutaku] (n) residence; housing; residential building; (P) [Add to Longdo]
住宅バブル崩壊[じゅうたくバブルほうかい, juutaku baburu houkai] (n) collapse of the housing bubble [Add to Longdo]
住宅ローン[じゅうたくローン, juutaku ro-n] (n) housing loan; mortgage [Add to Longdo]
住宅ローン担保証券[じゅうたくローンたんぽしょうけん, juutaku ro-n tanposhouken] (n) residential mortgage-backed security [Add to Longdo]
住宅[じゅうたくがい, juutakugai] (n) residential area; (P) [Add to Longdo]
住宅金融[じゅうたくきんゆう, juutakukinyuu] (n) housing finance [Add to Longdo]
住宅金融公庫[じゅうたくきんゆうこうこ, juutakukinyuukouko] (n) Government Housing Loan Corporation; (P) [Add to Longdo]
住宅金融支援機構[じゅうたくきんゆうしえんきこう, juutakukinyuushienkikou] (n) Japan Housing Finance Agency [Add to Longdo]
住宅行政[じゅうたくぎょうせい, juutakugyousei] (n) housing administration [Add to Longdo]
住宅再建[じゅうたくさいけん, juutakusaiken] (n) rebuilding homes; house reconstruction [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This residential area is comfortable to live in.この住宅地域は住み心地がよい。
This group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.この団体は、旅行や健康管理といったことに関する情報を配布し、保険業や医療や住宅(供給)を規制する法律の制定といった、この年齢層の人々に影響のある諸問題に関して投票権を行使するように会員に勧めている。
John put across a big housing project.ジョンは大規模な住宅計画をやり遂げた。
Pretty soon they tore down the apartment houses and tenement houses around the Little House started digging big cellars...one on each side.すぐに彼らは小さいおうちの回りのアパートや公団住宅を取り壊し、両側に大きな地下室を掘り始めました。
I'd rather live in a wooden house.どちらかといえば木造住宅に住みたい。
Keeping up with the Joneses is expensive in rich town like Beverly Hills.ビバリーヒルズのような高級住宅地で見栄を張り合うのは高くつく。
The influx of foreign workers caused serious housing problem in this area.外国人労働者の流入が、この地域で深刻な住宅難を引き起こした。
Six percent home loans represent the industry average now.金利6パーセントの住宅ローンが現在の業界平均となっている。
The severe housing shortage is partly to blame for the inflated rents.厳しい住宅不足は1つには暴騰した家賃のせいである。
A factory is not suitable for a residential district.工場は住宅地域にはふさわしくない。
The present housing policy is likely to come up against considerable opposition.今の住宅政策は、おそらく相当な反対に直面するだろう。
In my neighborhood house are now being built one after another.今私の家の付近に住宅が続々建っている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
住宅[じたくよう, jitakuyou] home, residential use [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
住宅[じゅうたく, juutaku] Wohnung, Wohnhaus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top