ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

住む

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -住む-, *住む*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
住む[すむ, sumu] TH: อาศัยอยู่  EN: to reside

Japanese-English: EDICT Dictionary
住む[すむ, sumu] (v5m,vi) (See 棲む) to live (of humans); to reside; to inhabit; to dwell; to abide; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When will you live in Sanda next year?あなたは来年のいつに三田に住むつもりですか。
Will you live in Sasayama next year?あなたは来年篠山に住むつもりですか。
The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..アメリカの太平洋北西海岸沿いに住む原住民は、おそらくアジアから移住した種族の子孫なのである。
It took me by surprise to hear that Carl was moving to Germany.カールがドイツに移り住むと聞いた時には驚いた。
Those who live in glass houses should not throw stones. [Proverb]ガラスの家に住む人は石を投げるべきではない。
It has been three years since I came to live here.ここに住むようになってから3年になります。
I can not bear living in this apartment any longer.このアパートに住むのは、もう耐えられない。
I dislike living in such a noisy place.このようなうるさい場所に住むのはいやです。
This house is large enough for your family to live in.この家はあなたの家族が住むのには十分な広さだ。
This house is very comfortable to live in.この家は住むには快適だ。
This house is too narrow to live in.この家は住むには狭すぎる。
This house is very comfortable to live in.この家は住むのにとても快適だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
住む[すむ, sumu] wohnen, leben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top