ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -伯-, *伯*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[伯, bó, ㄅㄛˊ] older brother; father's elder brother; sir, sire, count
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 821

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bó, ㄅㄛˊ, ] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address, #4,619 [Add to Longdo]
阿拉[Ā lā bó, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ, ] Arabian; Arabic; Arab, #11,264 [Add to Longdo]
[Wéi bó, ㄨㄟˊ ㄅㄛˊ, / ] Webb (English name); Weber, #16,554 [Add to Longdo]
[lǎo bó, ㄌㄠˇ ㄅㄛˊ, ] uncle (polite form of address for older male), #18,530 [Add to Longdo]
[bó jué, ㄅㄛˊ ㄐㄩㄝˊ, ] earl; count, #18,798 [Add to Longdo]
沙特阿拉[Shā tè Ā lā bó, ㄕㄚ ㄊㄜˋ ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ, ] Saudi Arabia, #22,190 [Add to Longdo]
西利亚[Xī bó lì yà, ㄒㄧ ㄅㄛˊ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Siberia, #22,554 [Add to Longdo]
[Luó bó tè, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ, / ] Robert (name), #23,370 [Add to Longdo]
[dà bó, ㄉㄚˋ ㄅㄛˊ, ] husband's older brother; brother-in-law, #23,730 [Add to Longdo]
[bó bo, ㄅㄛˊ ㄅㄛ˙, ] father's elder brother; uncle, #25,979 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はく, haku] (n) (1) count; earl; (2) (See 神祇官・2) chief official of the Department of Worship; (3) (arch) eldest brother; (pref,suf) (4) (abbr) (See 剌西爾・ブラジル) Brazil; Brazilian; (P) [Add to Longdo]
家神道[はっけしんとう;はくけしんとう, hakkeshintou ; hakukeshintou] (n) Hakke Shinto (Shinto tradition transmitted by the House of Hakuo Shirakawa); Hakuke Shinto [Add to Longdo]
楽;博労;馬喰[ばくろう;はくらく(伯楽), bakurou ; hakuraku ( hakuraku )] (n) (sens) cattle or horse trader; good judge of horses or cattle [Add to Longdo]
[はっけい, hakkei] (n) the eldest son [Add to Longdo]
[はくしゃく, hakushaku] (n) (See 五等爵) count; earl; (P) [Add to Longdo]
爵夫人[はくしゃくふじん, hakushakufujin] (n) countess [Add to Longdo]
[はくしゅく, hakushuku] (n) brothers; one's father's brothers [Add to Longdo]
[はくじん, hakujin] (n) Brazilian (person) [Add to Longdo]
[はくちゅう, hakuchuu] (n,vs) matching someone; being equal with; being on a par; being well contested; (P) [Add to Longdo]
備線[はくびせん, hakubisen] (n) Hakubi Line (West Tottori-Okayama Railway) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ken's uncle has a big chicken farm.ケンの父さんは大きな養鶏場をもっている。
My uncle has made me what I am today.私が今日あるのは父のおかげです。
My uncle went to sea at 18.私の父は18歳で船乗りになった。
My aunt won an all-expenses-paid tour of Hawaii.私の母は、無料ハワイ旅行に当たった。
My aunt wears glasses when she reads the papers.私の母は書類を読むときにメガネをかけます。
Both teams are well matched, the game will be an interesting one.実力が仲したチーム同士の対戦なので面白い試合になりそうだ。
I was asked by my uncle what I intended to be when I graduated from college.大学を卒業したら何になるつもりかと私は父に聞かれた。
So uncle asked, "What is three plus four?"父さんは言った。「3足す4は幾つ?」
She is a student from Canada, staying with my uncle.彼女ならカナダからの留学生で、僕の父のところに滞在しているんだ。 [M]
Her aunt takes care of his dog during the day.彼女の母は一日中彼の犬の世話をする。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はく, haku] AELTESTER BRUDER, GRAF [Add to Longdo]
[はくちゅう, hakuchuu] ebenbuertig_sein, gewachsen_sein [Add to Longdo]
[おば, oba] Tante (aeltere Schwester der Eltern) [Add to Longdo]
[はくしゃく, hakushaku] -Graf [Add to Longdo]
[おじ, oji] Onkel (aelterer Bruder der Eltern) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top