ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

优质

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -优质-, *优质*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优质[yōu zhì, ㄧㄡ ㄓˋ, / ] excellent quality, #3,266 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Too bad we have to lose a good camera.[CN] 很可惜 要损失一部优质的摄影机 Saboteur (1942)
Posh with a capital P-O-S-H, posh[CN] 优质的优,雅致的雅 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
Quality product.[CN] 优质产品 Breaking Away (1979)
It's not only because there are few good things in the stores.[CN] 不但是因为"埃尔·恩坎图"没有了 ... 商店里鲜有优质商品 Memories of Underdevelopment (1968)
All that money I spent on a posh education, trying to make a lady outof you.[CN] 我花了这么钱让你受优质教育 想让你变成淑女 Carry On Camping (1969)
If the world's an egg, I'm the lion stamped on it.[CN] 如果这世界是个鸡蛋,狗狗 那我就是蛋壳上的狮子 (英国的优质鸡蛋上会盖狮王的戳) Demolition (1982)
They're Tuscan, the finest Italian quality.[CN] 我是托斯卡纳人 最优质的意大利人 Loaded Guns (1975)
She wanted to replant the seed that had fallen among the thorns, and she may well have gained her end had it not been that...[CN] 她想改种在优质土壤中的 那粒种子在荆棘丛中成长起来 或许她本该成功地使它不受到责备 ... The Phantom Carriage (1921)
Good, plain food was still cheap and unrationed in factory canteens and in new publicly-owned British restaurants, but many people complained that the rich could still find fancier titbits.[CN] 优质,平常的食物在工厂食堂和新上市的 英国餐馆里仍然便宜而且未被配给, 但许多人抱怨富人仍能找到很好的珍品 Home Fires: Britain - 1940-1944 (1974)
Posh with a capital P[CN] 优质的优 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
Oh, the posh, posh traveling life[CN] 优质的旅游生活 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
I saw some mighty fine stock down south.[CN] 在南面我看到一些优质原料 Once Upon a Time in the West (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top