ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -优-, *优*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[优, yōu, ㄧㄡ] superior; elegant
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  尤 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 774

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yōu, ㄧㄡ, / ] excellent; superior, #2,473 [Add to Longdo]
[yōu shì, ㄧㄡ ㄕˋ, / ] superior; dominant, #789 [Add to Longdo]
[yōu xiù, ㄧㄡ ㄒㄧㄡˋ, / ] outstanding; excellent, #1,534 [Add to Longdo]
[yōu huì, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] preferential; favorable, #2,078 [Add to Longdo]
[yōu zhì, ㄧㄡ ㄓˋ, / ] excellent quality, #3,266 [Add to Longdo]
[yōu huà, ㄧㄡ ㄏㄨㄚˋ, / ] optimization; to optimize; to make superior, #3,310 [Add to Longdo]
[yōu xiān, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ, / ] priority, #3,972 [Add to Longdo]
[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, / ] grace; graceful, #4,452 [Add to Longdo]
[yōu diǎn, ㄧㄡ ㄉㄧㄢˇ, / ] merit; benefit; strong point, #4,796 [Add to Longdo]
[yōu liáng, ㄧㄡ ㄌㄧㄤˊ, / ] fine; good, #5,183 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For nothing, for poetry's sake... and at the behest of a wandering echo and because the oldest things lie in the present.[CN] 没什么原因 抑或只为了美的诗句 是游走的回声的召唤 是源于古老精髓扎根现实中的事实 Marketa Lazarová (1967)
and the innumerable sons of good families.[CN] 那些无数秀家庭的孩子们 Memories of Underdevelopment (1968)
Absolute Victory at the National Baseball Championship![JA] 绝对甲子园胜! We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
Patience is one of the few virtues that I possess.[CN] 耐心是我为数不多的点之一 The Night of the Generals (1967)
This is elegance by the mile[CN] 连绵不断的 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
"so calmly or delicately...[CN] "也不能冷静或者美地进行革命.. Les Biches (1968)
I called to tell you I was the best in blind school today.[CN] 我只是要告诉你 我今天在爱盲学校的表现 Wait Until Dark (1967)
They said they were offensive to morals and good breeding.[CN] 他们说他们讨厌秀的德育教育 Memories of Underdevelopment (1968)
A commander does not... And your excellent Colonel Sandauer.[CN] 一个指挥官不还有你秀 的萨恩道尔上校 The Night of the Generals (1967)
"lt can't be done so elegantly...[CN] "不能雅地进行革命.. Les Biches (1968)
An excellent soldier. Thank you, Father.[CN] 一位秀的战士过奖父亲 The Night of the Generals (1967)
It's the posh life for us all now, my boy.[CN] 我们的生活现在变雅了 Chitty Chitty Bang Bang (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top