ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -休-, *休*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[xiū, ㄒㄧㄡxi] (n vi ) พัก; พักผ่อน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[休, xiū, ㄒㄧㄡ] to rest; to stop; to retire
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 leaning against a tree 木,  Rank: 1,082

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiū xi, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ˙, ] rest; to rest, #1,686 [Add to Longdo]
[xiū xián, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ, / ] leisure; relaxation; not working; idle, #2,576 [Add to Longdo]
退[tuì xiū, ㄊㄨㄟˋ ㄒㄧㄡ, 退] retirement (from work), #4,223 [Add to Longdo]
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] to rest, #6,170 [Add to Longdo]
[xiū jià, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄚˋ, ] take a vacation; go on holiday, #10,924 [Add to Longdo]
[bù xiū, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡ, ] endlessly; ceaselessly, #11,108 [Add to Longdo]
[xiū kè, ㄒㄧㄡ ㄎㄜˋ, ] shock; to go into shock, #12,543 [Add to Longdo]
[shuāng xiū rì, ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄡ ㄖˋ, / ] week with two rest days, #17,293 [Add to Longdo]
息室[xiū xī shì, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ ㄕˋ, ] lobby; lounge, #18,152 [Add to Longdo]
[xiū yǎng, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ, / ] to recuperate; to recover; to convalesce, #18,783 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きゅうじつ, kyuujitsu] (n) วันหยุด
暇をとる[きゅうかをとる, kyuukawotoru] (phrase) ลากิจ, ลาหยุด
[きゅうこう, kyuukou] (vt) ปิดโรงเรียน(ชั่วคราว)
[きゅうこう, kyuukou] (vt) งดการบรรยาย(การสอน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きゅうけい, kyuukei] (n ) การหยุดพักชั่วครู่
みます[yasumi masu] (vi ) พัก, พักผ่อน, หยุดพัก
[やすみ, yasumi, yasumi , yasumi] (n adv ) วันหยุด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[やすむ, yasumu] Thai: พักผ่อน
[やすむ, yasumu] Thai: หยุดพักชั่วคราว English: to have a break

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きゅうす, kyuusu] (v5s,vi) (1) (See する) to come to an end; (2) to rest [Add to Longdo]
する[きゅうする, kyuusuru] (vs-s,vi) (1) to come to an end; (2) to rest; (P) [Add to Longdo]
ませる[やすませる, yasumaseru] (v1) to excuse (someone); to give a holiday to; to make (someone) rest [Add to Longdo]
まる(P);安まる[やすまる, yasumaru] (v5r,vi) to be rested; to feel at ease; to repose; to be relieved; (P) [Add to Longdo]
[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P) [Add to Longdo]
みなく[やすみなく, yasuminaku] (adv) without rest; tirelessly; incessantly [Add to Longdo]
[やすみやすみ, yasumiyasumi] (adv) resting at times; thinking carefully [Add to Longdo]
み時間[やすみじかん, yasumijikan] (n) recess; break time; break between classes; free period; recess time; recreation hour; time for recess [Add to Longdo]
み所[やすみどころ, yasumidokoro] (n) resting place; haven of rest [Add to Longdo]
み場[やすみば, yasumiba] (n) resting place [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's rest here.ここで、もう。
Take a rest.息しろ。
Let's take a rest.みしょう。
"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."「ちょっと目まいがするわ」「顔色が悪いぞ。一日んだほうがいいよ。」 [F] [M]
John said, "Hey guys, let's take a break."「みんなひとみしようぜ」とジョンは言った。 [M]
"It's high time that you take a vacation," Jim's boss said to him.「君が暇をとるころあいだな」とボスはジムに言った。 [M]
"Did you work yesterday?" "I wish yesterday had been a holiday."「昨日、仕事をしたのですか」「昨日がみだったらと思うよ」
We have a break from 10:40 to 11:00.10時40分から11時までみ時間です。
It's open ten to six daily throughout the year.10時から6時まで年中無でやっています。
Let's have a ten-minute break.10分間、憩をとりましょう。
After a ten-minute break, we resumed our rehearsal.10分憩してからまたリハーサルを続けました。
Let's take a 10 minute break.10分憩しよう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No.[CN] 想! Steaming Pile of Guilt (2015)
When that hard work, that difficult work is done, the seas are calmed, meaning that the workers can now begin to relax.[JA] 大変な作業が終わったあとは 海が静まり ようやく ひとみする時間が訪れる Barbecue (2017)
Never.[CN]  Transformers: Age of Extinction (2014)
Heavy and gloomy is the sleep of the off duty.[CN] 息的水手们睡得死气沉沉 Battleship Potemkin (1925)
I think she is restless with... with ideas that might be disturbing for her.[JA] 気がまらないでしょう 母が動揺するのも 無理はないわ  ()
"Please, go to bed. lt's been a busy day." "Let me attend to this."[CN] "不,请上床吧,别担心 在如此艰难的一天后你需要息 让我来处理这件事吧" The Phantom Carriage (1921)
If you get fired...[CN] 我们恩彩一分一秒都没得 Episode #1.2 (2004)
Luckily, it wasn't bad timing for an enforced sabbatical from the business as I'd recently branched out into movie distribution.[JA] 新しい事業があるから 有給暇も悪くない 映画の配給だ Close Encounters (2017)
So, no school today?[JA] 学校はみなのか? The Secret of Sales (2017)
-Do you think I give him a break?[JA] 憩する?  ()
Well, hands up who wants the day off school?[JA] 学校をみたい人は? Close Encounters (2017)
You lay down during the intermisson and I'll give you a couple of shots.[CN] 你可以在中場息的時候躺一會兒,我會給你拍組照片 Applause (1929)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[やすまる, yasumaru] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
み中[やすみちゅう, yasumichuu] "geschlossen" [Add to Longdo]
[やすむ, yasumu] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
める[やすめる, yasumeru] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
[きゅうそく, kyuusoku] Atempause, -Pause [Add to Longdo]
[きゅうけい, kyuukei] -Rast, -Pause [Add to Longdo]
憩所[きゅうけいじょ, kyuukeijo] Rastplatz [Add to Longdo]
憩時間[きゅうけいじかん, kyuukeijikan] Erholungspause [Add to Longdo]
[きゅうせん, kyuusen] Waffenstillstand [Add to Longdo]
[きゅうじつ, kyuujitsu] Ruhetag, Feiertag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top