ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -伏-, *伏*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[伏, fú, ㄈㄨˊ] to crouch, to crawl, to lie hidden, to conceal
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A person 亻 acting like a dog 犬, Rank: 1389

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fú, ㄈㄨˊ, ] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu, #6,890 [Add to Longdo]
[qǐ fú, ㄑㄧˇ ㄈㄨˊ, ] ups and downs; with a wavy motion (brush stroke in painting), #9,298 [Add to Longdo]
[qián fú, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄨˊ, / ] to hide; to cover up; to conceal, #13,545 [Add to Longdo]
[mái fú, ㄇㄞˊ ㄈㄨˊ, ] ambush, #15,277 [Add to Longdo]
[fú jī, ㄈㄨˊ ㄐㄧ, / ] ambush, #21,384 [Add to Longdo]
[fú bǐ, ㄈㄨˊ ㄅㄧˇ, / ] foreshadowing (literary device); foretaste of material to come (in essay or story), #30,606 [Add to Longdo]
特加[fú tè jiā, ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ ㄐㄧㄚ, ] vodka, #34,160 [Add to Longdo]
[dǎo fú, ㄉㄠˇ ㄈㄨˊ, ] (of cereal crops) to collapse and lie flat, #38,004 [Add to Longdo]
[Fú Xī, ㄈㄨˊ ㄒㄧ, ] Fu Hsi; Fuxi, legendary Chinese emperor 2852-2738 BC (mythical creator of fishing, trapping, and writing), #40,914 [Add to Longdo]
[zhé fú, ㄓㄜˊ ㄈㄨˊ, / ] hibernation; living in seclusion, #40,957 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
して[ふして, fushite] (adv) bowing down; humbly; respectfully [Add to Longdo]
し倒れる[ふしたおれる, fushitaoreru] (v1) to fall down [Add to Longdo]
し拝む[ふしおがむ, fushiogamu] (v5m,vt) to kneel and worship [Add to Longdo]
し目;[ふしめ, fushime] (n) downcast look [Add to Longdo]
[ふす, fusu] (v5s) (1) to bend down; to bow down; to prostrate oneself; (2) to hide oneself [Add to Longdo]
する[ふくする, fukusuru] (vs-s,vi,vt) (1) to crouch; to stoop; to bend down; to prostrate oneself; to lie down; (2) to yield; to submit; to surrender; (3) to hide; to conceal oneself [Add to Longdo]
せる[ふせる, fuseru] (v1,vt) to lay something upside down; to turn something over; to cover; to lay (pipes); to lay (an ambush); to hide; (P) [Add to Longdo]
せ屋;[ふせや, fuseya] (n) humble cottage; hut [Add to Longdo]
せ字;字(io)[ふせじ, fuseji] (n) (1) symbol used in place of a censored word (e.g. blank, circle, X, asterisk); (2) (later printed as 〓) turn (in set-type proofing); upside-down character [Add to Longdo]
せ樋;[ふせどい, fusedoi] (n) covered drain [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You might as well reason with the wolf as try to persuade that man.あの男を説きせようとするのは、オオカミに道理を説いて聞かせるようなものだ。
Please lie on your stomach.うつせになってください。
You should keep it close.このことはせておいたほうがいい。
These words were spoken by someone who shall be nameless.この言葉は、名前はせておくがある人が言ったものだ。
John's grandmother passed away after a long illness.ジョンのおばあさんは長い間病にせていたが、亡くなった。
The soldiers fought valiantly, but finally they had to give in.その兵士たちは勇敢に戦ったが、結局降しなければならなかった。
Finally they gave in to their enemy.とうとう彼らは敵に屈した。
Nothing would persuade him.どうやっても彼は説きせられないだろう。
The bride came into the room with lowered eyes and with everyone staring at her.花嫁は目がちに、満座の注目を浴びながら入場した。
We have the alternatives of death and submission.我々には死か降かのどちらかしかない。
Completely surrounded by our troops, the enemy finally gave in to us.我々の軍隊に完全に包囲されてしまって敵はとうとう降した。
We will not bend to the will of a tyrant.我々は暴君の意思に屈しない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふす, fusu] sich_verbeugen, sich_niederwerfen, sich_verstecken [Add to Longdo]
せる[ふせる, fuseru] (die_Augen) niederschlagen, umkehren, bedecken, verstecken [Add to Longdo]
[ふくへい, fukuhei] Hinterhalt [Add to Longdo]
[ふくせん, fukusen] Vorbereitung, Andeutung, Ahnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top