ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -企-, *企*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[企, qǐ, ㄑㄧˇ] to plan a project; to stand on tiptoe
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  止 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] A man 人 on his feet 止; 止 also provides the pronunciation, Rank: 450

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǐ, ㄑㄧˇ, ] to plan a project; to stand on tiptoe; Taiwan pr. qi4, #3,101 [Add to Longdo]
[qǐ yè, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] company; firm; enterprise, #91 [Add to Longdo]
国有[guó yǒu qǐ yè, ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˇ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] nationalized business; state-owned business, #3,866 [Add to Longdo]
业家[qǐ yè jiā, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄚ, / ] entrepreneur; industrialist, #4,037 [Add to Longdo]
[qǐ tú, ㄑㄧˇ ㄊㄨˊ, / ] attempt, #5,364 [Add to Longdo]
业集团[qǐ yè jí tuán, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] industry association, #12,284 [Add to Longdo]
大型[dà xíng qǐ yè, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] large scale industry; major industry, #12,356 [Add to Longdo]
[qǐ é, ㄑㄧˇ ㄜˊ, / ] penguin, #13,120 [Add to Longdo]
[qǐ huà, ㄑㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] to plan; to lay out; to design, #23,809 [Add to Longdo]
[qǐ pàn, ㄑㄧˇ ㄆㄢˋ, ] to expect; to look forward to; anxious for sth; to hope (to get sth), #26,793 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きぎょう, kigyou] (n) ธุรกิจ,กิจการ,บริษัท

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[きかく, kikaku] TH: แผนงาน  EN: plan(ning) (vs)
[きぎょう, kigyou] TH: บริษัท  EN: enterprise
[きぎょう, kigyou] TH: กิจการ  EN: undertaking

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くわだて, kuwadate] (n) plan; attempt; undertaking [Add to Longdo]
てる[くわだてる, kuwadateru] (v1,vt) to plan; to plot; to propose; to design; to intend; to contemplate; to attempt; to undertake; (P) [Add to Longdo]
[たくらみ, takurami] (n) plan; design; artifice; trick; intrigue; (P) [Add to Longdo]
[たくらむ, takuramu] (v5m,vt) (uk) to scheme; to plan; to play a trick; to invent; to conspire; to frame up; (P) [Add to Longdo]
画(P);[きかく, kikaku] (n,vs) planning; project; plan; design; (P) [Add to Longdo]
画課[きかくか, kikakuka] (n) planning section [Add to Longdo]
画室[きかくしつ, kikakushitsu] (n) planning office; (P) [Add to Longdo]
画者[きかくしゃ, kikakusha] (n) (event) planner; (event, meeting) organizer; producer [Add to Longdo]
画書[きかくしょ, kikakusho] (n) proposal (business) [Add to Longdo]
画性[きかくせい, kikakusei] (n) ability to make plans [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Several more companies are moving to enter the lucrative pet food market of the country.あと数社の業が同国の利益の高いペットフード市場に参入をねらっている。
I know what your game is.あなたが何をんでいるかお見通しだ。
You and I have succeeded in our attempt.あなたと私は、てに成功した。
U.S. companies are working to find a niche in the Japanese economy.アメリカの業は、日本経済の中に活動の場を見いだそうとしています。
CEO's of American corporations are paid several times their Japanese counterparts.アメリカ業のトップは日本業のトップに比べ何倍もの報酬をもらっている。
Today is the fatal day that they will attempt their escape.きょうこそは彼らが脱走をてる運命の日だ。
This seminar will target senior marketing leaders from Japanese firms.このセミナーは、日本業のマーケティング担当管理職を対象としたものです。
The purpose of the meeting is to make a plan for a new product prior to the Product Development Meeting in January.このミーティングの目的は、1月の商品画会議に先立ち、新製品のプランを考えることです。
This project admits of improvement.この画には改善の余地がある。
I want you to search high and low for a writer who's just right for this project. Leave no stone unturned.この画にぴったりのライタ?、草の根分けてでも探しだしてほしい。
Please state your opinion with relation to this project.この画に関するあなたの意見を言って下さい。
You should rethink this program.この画はもう一度想を練り直せ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
業ネットワーク[きぎょうネットワーク, kigyou nettowa-ku] enterprise network [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
てる[くわだてる, kuwadateru] planen, unternehmen, versuchen [Add to Longdo]
[きと, kito] Vorsatz, Absicht, -Plan [Add to Longdo]
[ぎょぎょう, gyogyou] Unternehmen, Unternehmung [Add to Longdo]
[きかく, kikaku] -Plan, Entwurf [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top