ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

仮面

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -仮面-, *仮面*
Japanese-English: EDICT Dictionary
仮面[かめん, kamen] (n) (1) mask; (2) disguise; (P) [Add to Longdo]
仮面をかぶる[かめんをかぶる, kamenwokaburu] (exp,v5r) to mask one's real character [Add to Longdo]
仮面[かめんげき, kamengeki] (n) masque; mask [Add to Longdo]
仮面夫婦[かめんふうふ, kamenfuufu] (n) couple who only go through the motions of being husband and wife [Add to Longdo]
仮面舞踏会[かめんぶとうかい, kamenbutoukai] (n) masquerade ball [Add to Longdo]
仮面浪人[かめんろうにん, kamenrounin] (n) college student who is merely marking time to get into a better college [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The man began to take off his hat, glasses and mask.男は帽子、眼鏡、仮面を脱ぎ始めた。
He wore a mask so that no one should recognize him.彼は正体を見破られないように仮面をつけていた。
Careless words and deeds masquerade of love.#A: 偽りの言葉愛の仮面舞踏会に心を犯され荒んでいった。
#B: 偽り 乃{の} 言葉 愛 乃{の} 仮面舞踏会 に 心(こころ) を 犯す{犯され} 荒む{荒んで} 行く{いった}

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仮面[かめん, kamen] Maske, Larve [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top