ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

仮に

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -仮に-, *仮に*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
仮に[かりに, karini] (adv) สมมติว่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮に[かりに, karini] (adv) temporarily; provisionally; for example; for argument's sake; (P) [Add to Longdo]
仮に[かりにも, karinimo] (adv) even for an instant; even as a joke [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What would you do if you had, say, ten thousand dollars?あなたがもし仮に一万ドルを持っていたらどうしますか。
Let us suppose that the news is true.そのニュースが仮に正しいものと仮定してみよう。
If I were to live abroad, I would live in Britain.もし仮に外国に住むことになれば、イギリスに住むだろう。
What would become of our city if an earthquake were to hit it?もし仮に地震が来たとしたら私たちの町はどうなるのだろうか。
If UFOs were to attack the earth, what would become of us?仮にUFOが地球を攻撃して来たら、我々はどうなるだろう。
If I were to tell you the whole truth, you would be amazed.仮にその事実を全部あなたに話したら、あなたはビックリするでしょう。
Granting that it is so, what follows?仮にそれがそうだとしたら、後はどういうことになるのか。
Suppose that pigeons have something in their heads which can feel lines.仮にハトは頭に磁力を感じることができる何かを持っているとしよう。
Whatever is worth doing at all, is worth doing well.仮にも為す価値があるものならば何でも良く為す価値がある。
If he wants to succeed at all, he must work harder.仮にも彼に成功したい気があるのなら、もっとせっせと働かなければならない。
If I were to go abroad, I would go to France.仮に海外へ行くとしたら、フランスへ行くだろう。
Granted that you are right, we still have to persuade him first.仮に君が正しいとしても、まず最初に彼を説得しなければならない。 [M]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top