ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -令-, *令*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[れいわ] (n) Reiwa era (2019.05.01-)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[令, lìng, ㄌㄧㄥˋ] command, decree, order; magistrate; to allow, to cause
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  ?
Etymology: [ideographic] A person kneeling before a master 人, Rank: 378

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lìng, ㄌㄧㄥˋ, ] make or cause to be; order; command; decree; honorable, #1,031 [Add to Longdo]
[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc), #1,465 [Add to Longdo]
[mìng lìng, ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˋ, ] order; command, #3,645 [Add to Longdo]
[zé lìng, ㄗㄜˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] to order; to enjoin; to charge; to instruct sb to finish sth, #8,144 [Add to Longdo]
[zhǐ lìng, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ, ] order; command; instruction, #8,291 [Add to Longdo]
[xià lìng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ, ] give an order, #8,728 [Add to Longdo]
[sī lìng bù, ㄙ ㄌㄧㄥˋ ㄅㄨˋ, ] headquarters; military command center, #10,158 [Add to Longdo]
[sī lìng, ㄙ ㄌㄧㄥˋ, ] commanding officer, #11,372 [Add to Longdo]
[jìn lìng, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄥˋ, ] prohibition; ban, #13,468 [Add to Longdo]
[fǎ lìng, ㄈㄚˇ ㄌㄧㄥˋ, ] decree; ordinance, #14,072 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れい, rei] (n) (arch) administrative and civil code [Add to Longdo]
[れい, rei] (n,n-suf) command; order; dictation; (P) [Add to Longdo]
する[れいする, reisuru] (vs-s,vt) to command; to order [Add to Longdo]
[れいせい, reisei] (n) (hon) your nephew [Add to Longdo]
外の官;外官[りょうげのかん, ryougenokan] (n) (arch) (See ・りょう,律・りつりょう) government position (or office) not specified in the administrative code of the ritsuryo [Add to Longdo]
[れいけい, reikei] (n) your elder brother [Add to Longdo]
[れいげつ, reigetsu] (n) (1) (arch) auspicious month; (2) (See 如月) second lunar month [Add to Longdo]
[れいし, reishi] (n) your (his) heir [Add to Longdo]
[れいし, reishi] (n) your elder sister [Add to Longdo]
[りょうじ;れいし, ryouji ; reishi] (n) prince's message; command of a prince [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Move along now.<警官の号>立ち止まるな。
They say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.あいつは口ばかりで、誠意がないね。巧言色少なし仁とはよくいったもんだ。
I did that work on the orders of my boss.あの仕事は上司の命でやった。
When it comes to my supervisor he's very inconsistent so we never get any work done.うちの上司ときたら、朝暮改なんだから、仕事がちっとも進まないよ。
The servants tried to carry out their master's order.お手伝いさんたちは主人の命を実行しようと努めた。
Ken told his dog to wait there.ケンは自分の犬に、そこで待つように命した。
This order is to be obeyed to the letter.この命は厳守すべき。
The same sentence could have the force of a command.その同じ文が命の力を持つことがあるのだろう。
That day was made a holiday by an act of the diet.その日は国会の法によって祝日になった。
Some soldiers were reluctant to obey the commands.その命に嫌々従う兵もいた。
There is nothing for it but to obey the order.その命に従うより他に仕方ない。
Those words are mere diplomatic niceties.それは外交辞だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[れい, rei] BEFEHL [Add to Longdo]
[れいじょう, reijou] -Tochter, junge_Dame [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top