ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

今朝

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -今朝-, *今朝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
今朝[jīn zhāo, ㄐㄧㄣ ㄓㄠ, ] at the present; now, #19,734 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
今朝[けさ, kesa] TH: เช้าวันนี้  EN: this morning

Japanese-English: EDICT Dictionary
今朝[けさ(P);こんちょう, kesa (P); konchou] (n-t) this morning; (P) [Add to Longdo]
今朝[けさがた, kesagata] (n-t) this morning [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How are you feeling this morning?" "Pretty good, thanks."今朝は調子かいかがですか」「かなりいいですよ、ありがとう」
Why did you come here this morning?あなたはどうして今朝ここにきたのか。
What time did you get up this morning?あなたは今朝何時に起きましたか。
Ann was in a hurry this morning.アンは今朝慌てていた。
As is usual, Bob came to school late this morning.いつものことだが今朝もボブは学校に遅刻した。
Oh, you are early this morning.おや、今朝は早いですね。
My father has been washing his car since this morning.お父さんは今朝からずっと車を洗っている。
I have been typing this report since this morning, but I'm only halfway through.この報告書を今朝からタイプしているのですが、まだ半分しか終わっていません。
Mr Smith left Japan this morning.スミス先生は今朝日本を出発した。
That is why I got up early this morning.そういうわけで、今朝私は早起きをしました。
The poet has been writing poems since this morning.その詩人は今朝からずっと詩を書いています。
The businessman appeared on television this morning.その実業家は今朝テレビにでた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
今朝[こんちょう, konchou] heute_morgen [Add to Longdo]
今朝[こんちょう, konchou] heute_morgen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top