ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

今年

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -今年-, *今年*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
今年[jīn nián, ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ, ] this year, #182 [Add to Longdo]
今年年底[zài jīn nián nián dǐ, ㄗㄞˋ ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄧˇ, ] at the end of this year [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
今年[ことし, kotoshi] (n) ปีนี้, Syn. 本年

Japanese-English: EDICT Dictionary
今年[ことし(P);こんねん, kotoshi (P); konnen] (n-adv,n-t) this year; (P) [Add to Longdo]
今年[こんねんど, konnendo] (n-adv,n-t) this year; this fiscal year; this school year; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I want to know what you did this summer.あなたが今年の夏何をしたか知りたい。
Where do you want to go this summer?あなたは今年の夏どこへ行きたいですか。
A trip to America this summer is out of the question.アメリカへの旅行は今年の夏はとても無理だ。
Some Italian fashion designers are saying that white bathing suits will catch on this year.イタリアのファッション・デザイナーは、今年は白の水着が流行るだろうと言っている。
Ken went as far as Aomori this summer.ケンは今年の夏青森まで行った。
This is the latest fashion this spring.これが今年の春の最新流行のファッションです。
This is by far the best novel that has been published this year.これは今年出版された断然最高の小説です。
The volcano has erupted twice this year.その火山は今年2度噴火した。
The international conference was to be held in February this year.その国際会議は今年の2月に開催されるはずだった。
The new style seems to have caught on this year.その新しいスタイルが今年は流行しているみたいだ。
The land is out of crop this year.その土地は今年は作付けしていない。
A lot of young people went to Hawaii this summer.たくさんの若者が今年の夏ハワイへ行った。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
今年[ことし, kotoshi] dieses_Jahr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top