ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

今では

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -今では-, *今では*
Japanese-English: EDICT Dictionary
今では[いまでは, imadeha] (adv) now; nowadays [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My uncle now lives in comfort.おじは今では安楽に暮らしている。
This type of camera is now out of fashion.この型のカメラは今では流行遅れである。
This word has gone out of use.この語は今では用いられない。
This antique brazier no longer has any real utility.この骨董の火鉢は今では実際に使われていない。
Golf is now within the reach of everyone.ゴルフは今では誰でも手が届く。
The song is now very familiar to us.その歌は今では私達によく知られている。
The little boy has grown, he comes up to my waist now!その子は大きくなり、今では背が私の腰まである。
The castle is now in ruins.その城は今では廃虚となっている。
The village is now very different from what it was ten years ago.その村では今では十年前とはとても変わってしまった。
The airfield on the island is now covered with weeds.その島の飛行場は、今では草がぼうぼうだ。
It has become quite common.それは今では当たり前になっている。
Now she lay weak in bed.でも今では、病気で弱って寝ているのだった。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top