ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -仇-, *仇*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[chóu rén, ㄔㄡˊ ㄖㄣˊ, ] (n) personal enemy ศัตรู เช่นเพื่อนสองคนสนิทกันมาก วันนึงเกิดผิดใจกันขึ้น หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไม่คุยกันอีกเลย ทั้งสองกลายเป็น Chou Ren แต่ถ้าเป็นคำว่า 敌人 เป็นศัตรูกันเช่น อิสราเอล กับ ปาเลสไตน์, See also: R. 敌人

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[仇, chóu, ㄔㄡˊ] enemy; hatred, enmity
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  九 [jiǔ, ㄐㄧㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 1536

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chóu, ㄔㄡˊ, ] hatred; animosity; enmity; a rival; an enemy; feud, #7,584 [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] match; mate; surname Qiu, #7,584 [Add to Longdo]
[chóu hèn, ㄔㄡˊ ㄏㄣˋ, ] hatred; enmity; hostility, #10,431 [Add to Longdo]
[bào chóu, ㄅㄠˋ ㄔㄡˊ, / ] to revenge (oneself); to avenge, #12,323 [Add to Longdo]
[fù chóu, ㄈㄨˋ ㄔㄡˊ, / ] avenge; vengeance, #13,183 [Add to Longdo]
[chóu rén, ㄔㄡˊ ㄖㄣˊ, ] enemy, #20,592 [Add to Longdo]
[jì chóu, ㄐㄧˋ ㄔㄡˊ, / ] to hold a grudge, #34,939 [Add to Longdo]
[chóu dí, ㄔㄡˊ ㄉㄧˊ, / ] enemy, #36,746 [Add to Longdo]
[ēn chóu, ㄣ ㄔㄡˊ, ] debt of gratitude coupled with duty to avenge, #40,011 [Add to Longdo]
[xún chóu, ㄒㄩㄣˊ ㄔㄡˊ, / ] to carry out a vendetta against sb, #49,294 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;寇;讐;賊[あだ;あた(仇)(ok);あたん(仇)(ok), ada ; ata ( ada )(ok); atan ( ada )(ok)] (n) (1) foe; enemy; rival; (2) resentment; enmity; grudge; (3) harm; injury [Add to Longdo]
する;寇する[あだする;あたする, adasuru ; atasuru] (vs-s) (1) to harm; to injure; (2) to oppose [Add to Longdo]
となる[あだとなる, adatonaru] (exp,v5r) (See になる) to backfire; to have a harmful result [Add to Longdo]
になる[あだになる, adaninaru] (exp,v5r) to backfire; to have a harmful result [Add to Longdo]
を討つ[あだをうつ, adawoutsu] (exp,v5t) (See 敵を討つ・かたきをうつ) to take revenge [Add to Longdo]
[きゅうてき, kyuuteki] (n) bitter enemy [Add to Longdo]
討ち;あだ討ち;[あだうち, adauchi] (n) (See 敵討ち) vengeance; revenge; retaliation [Add to Longdo]
同士;敵同士[かたきどうし;てきどうし(ik), katakidoushi ; tekidoushi (ik)] (n) mutual enemies [Add to Longdo]
[きゅうしゅう, kyuushuu] (n) revenge; bitter enemy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They are bitter enemies.お互い同士だ。
You bit the hand that fed you.お前は恩をで返したな。
They determined to avenge their father's death on their uncle.彼らはおじを殺して父のを討とうと決心した。
Carpets have the effect of a dust pocket, with merit of sucking up dust and stopping it flying around, but you can say that effect backfires.カーペットには埃を吸収するダストポケット効果があり、埃の飛散を防ぐ特長があるのだが、それがになった結果といえる。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top