ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -仁-, *仁*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[仁, rén, ㄖㄣˊ] benevolent, humane, kind
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: [ideographic] A caring relationship between two 二 people 亻, Rank: 1360

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rén, ㄖㄣˊ, ] humane; kernel, #3,746 [Add to Longdo]
[xìng rén, ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] almond; apricot, #14,726 [Add to Longdo]
[Tóng rén, ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, ] (N) Tongren (place in Qinghai), #18,001 [Add to Longdo]
一视同[yī shì tóng rén, ㄧ ㄕˋ ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] to treat everyone equally favourably (成语 saw); not to discriminate between people, #24,268 [Add to Longdo]
[rén cí, ㄖㄣˊ ㄘˊ, ] benevolent; charitable; kind; kindly; kindness; merciful, #24,292 [Add to Longdo]
[xiā rén, ㄒㄧㄚ ㄖㄣˊ, / ] shrimp; prawn, #26,350 [Add to Longdo]
[rén yì, ㄖㄣˊ ㄧˋ, / ] righteousness, #27,900 [Add to Longdo]
[Tóng Rén Táng, ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ ㄊㄤˊ, ] Tong Ren Tang, #32,192 [Add to Longdo]
[rén ài, ㄖㄣˊ ㄞˋ, / ] love for one another, #35,445 [Add to Longdo]
[Tóng rén, ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] Tongren city and prefecture in Guizhou, #37,549 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じん(P);にん, jin (P); nin] (n) (1) (じん only) benevolence (esp. as a virtue of Confucianism); consideration; compassion; humanity; charity; (2) (じん only) human; (3) kernel; (4) (じん only) (See 核小体) nucleolus; (P) [Add to Longdo]
[じんあい, jin'ai] (n) benevolence; charity; love [Add to Longdo]
[にんあん, nin'an] (n) Nin'an era (1166.8.27-1169.4.8) [Add to Longdo]
王(P);二王[におう, niou] (n) the two guardian Deva kings; (P) [Add to Longdo]
王門;二王門[におうもん, nioumon] (n) Deva gate; temple gate guarded by fierce Deva Kings; temple gate of the Nio [Add to Longdo]
王立ち[におうだち, nioudachi] (n) imposing stance; daunting pose [Add to Longdo]
王立ちになる[におうだちになる, nioudachininaru] (exp) to raise oneself up to one's full height; to strike a daunting pose [Add to Longdo]
王力[におうりき, niouriki] (n) Herculean strength [Add to Longdo]
[じんぎ, jingi] (n) humanity and justice; duty; (gang's) moral code; (P) [Add to Longdo]
義忠孝[じんぎちゅうこう, jingichuukou] (n) humanity, justice, loyalty, and filial piety [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.あいつは口ばかりで、誠意がないね。巧言令色少なしとはよくいったもんだ。
Fair words butter no parsnips. [Proverb]巧言令色少なし。 [Proverb]
There is honor among thieves.泥棒仲間にも義がある。
There is honor even among thieves.盗人にも義。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じん, jin] WOHLTAETIGKEIT, GUETE, MENSCHENLIEBE [Add to Longdo]
[じんあい, jin'ai] Wohltaetigkeit, Menschenliebe [Add to Longdo]
[におう, niou] -Dewa [Add to Longdo]
王門[におうもん, nioumon] Dewa-Tor [Add to Longdo]
[じんぎ, jingi] Humanitaet_und_Gerechtigkeit [Add to Longdo]
[じんじゅつ, jinjutsu] gute_Tat, Heilkunst [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top