ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

人間の思考

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -人間の思考-, *人間の思考*
Japanese-English: EDICT Dictionary
人間の思考[にんげんのしこう, ningennoshikou] (n) human thought [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And if we can say that about one another, then why can't we say the same thing for brains... built of copper and wire, steel?[JA] 我々は お互いのことに対して どうやったら同じになりますか 銅とワイヤーから作られた 頭脳と人間の思考 The Imitation Game (2014)
It is operated by a thinking, adaptable... humane, moral human being.[JA] これは人間の思考や 柔軟性... 倫理観により 運用されるものだ Chappie (2015)
They were trying to make a machine that could think like a man?[JA] 人間の思考を持つロボットを? Terminator Genisys (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
人間の思考[にんげんのしこう, ningennoshikou] artificial intelligence (AI) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top