ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

井然有序

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -井然有序-, *井然有序*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
井然有序[jǐng rán yǒu xù, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩˋ, ] everything clear and in good order (成语 saw); neat and tidy, #36,867 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He always kept things nice and clean[CN] 他总是将一切整理得井然有序 Blazing Saddles (1974)
Well, everything seems to be in order.[CN] 一切都井然有序 Night and the City (1950)
- And, Edith, when you're serving dinner... try to remember to do it calmly and methodically.[CN] 一遵命,夫人 一还有.伊迪丝.你做晚饭的时候 尽量冷静一点,井然有序一点 Blithe Spirit (1945)
Just making everything shipshape, sir.[CN] 让这些东西看起来井然有序 长官 Away All Boats (1956)
# Well-ordered # Exemplary[CN] 井然有序 值得效仿 Mary Poppins (1964)
Well, then let's climb aboard... in an orderly fashion-- spread out![CN] 那么我们上缆车... 井然有序散开! Hot Dog... The Movie (1984)
2 days ago, everything was in order.[CN] 两天前 一切井然有序 Rider on the Rain (1970)
You can't bring in the next transport with dead bodies and blood around, because this will only increase the panic.[CN] 纳粹份子只关注一件事情: 一切都必须井然有序地进行 秩序不能被扰乱, 那样就不会浪费时间 Shoah (1985)
- Congratulations are in order.[CN] - 祝贺井然有序 Rosemary's Baby (1968)
Things are pretty hectic, I expect.[CN] 一切都井然有序 Night Train to Munich (1940)
-You mixed Margo up with a five-and-ten. -Make it Bergdorf Goodman. Everything on its proper shelf, eh, Max?[CN] 你把玛格给搞糊涂了 马克斯,现在一切都井然有序了吧? All About Eve (1950)
- Hard, cynical and a phabetical, amnesic, twisted without reason.[CN] - 猛烈, 愤世嫉俗, 井然有序, 失忆, 毫无缘由的反常. King Lear (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top