ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -互-, *互*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[互, hù, ㄏㄨˋ] mutually, reciprocally
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  ?
Etymology: [ideographic] Two hooks hooking eachother, Rank: 819

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hù, ㄏㄨˋ, ] mutual, #3,132 [Add to Longdo]
[xiāng hù, ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ, ] each other; mutual, #1,812 [Add to Longdo]
联网[hù lián wǎng, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ, / ] the Internet, #2,444 [Add to Longdo]
[hù xiāng, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ, ] each other; mutually; mutual, #2,567 [Add to Longdo]
[hù dòng, ㄏㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] interactive, #4,140 [Add to Longdo]
[hù bǔ, ㄏㄨˋ ㄅㄨˇ, / ] complement; complementary, #9,886 [Add to Longdo]
[hù zhù, ㄏㄨˋ ㄓㄨˋ, ] help each other, #10,693 [Add to Longdo]
[hù lì, ㄏㄨˋ ㄌㄧˋ, ] mutually beneficial, #12,008 [Add to Longdo]
[hù tōng, ㄏㄨˋ ㄊㄨㄥ, ] to intercommunicate; to interoperate, #16,745 [Add to Longdo]
[jiāo hù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨˋ, ] mutual; each other; alternately; in turn, #17,405 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[たがい, tagai] ซึ่งกันและกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たがい, tagai] (n) mutual; reciprocal; (P) [Add to Longdo]
いに[たがいに, tagaini] (adv) (See おいに) mutually; with each other; reciprocally; together; (P) [Add to Longdo]
いに素[たがいにそ, tagainiso] (adj-na,adj-no) (1) {math} coprime; relatively prime; (2) disjoint [Add to Longdo]
い違い[たがいちがい, tagaichigai] (adj-na,n) alternate; alternation; (P) [Add to Longdo]
い違いに[たがいちがいに, tagaichigaini] (adv) alternate [Add to Longdo]
[かたみに, katamini] (adv) mutually; reciprocally; together [Add to Longdo]
[ごかく, gokaku] (adj-na,n,adj-no) equality; evenness; par; good match; (P) [Add to Longdo]
[ごかん, gokan] (n,vs) (1) transposition; interchange; (adj-f) (2) compatible (e.g. PC); (P) [Add to Longdo]
換テスト[ごかんテスト, gokan tesuto] (n) {comp} compatibility test; interoperability test [Add to Longdo]
換機[ごかんき, gokanki] (n) {comp} compatible (e.g. AT-compatible) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The two companies are competing with each other.2社がいに競争している。
The two students will be talking to each other.2人の学生がおい話し合っているだろう。
The two brother couldn't get along with each other.2人の兄弟はおいに仲良くやっていくことができなかった。
The two ladies smiled at each other.2人の女性はおい微笑みあった。
The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.2人は完全に理解し合い、おいの長所を尊重していた。
The two buses resemble each other at first glance.2台のバスは一見したところおいに似ている。
The two cars tried to make way for each other.2台の車はいに道をゆずろうとした。
The three neighbours helped each other.3人の隣人はおいに助け合った。
All three hated one another.3人はおいに憎み合っていた。
Do you love each other very much?あなたがたはおいの大変愛し合っているのですか。
You and I must understand one another, and that without delay.あなたと私は、おいに理解し合わねばならぬ。
How did you come to know each other?あなた方はどのようにしておいに知り合ったのですか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ごかん, gokan] compatible (a-no) [Add to Longdo]
換テスト[ごかんテスト, gokan tesuto] compatibility test, interoperability test [Add to Longdo]
換機[ごかんき, gokanki] compatible (e.g. AT-compatible) [Add to Longdo]
換性[ごかんせい, gokansei] compatibility [Add to Longdo]
換性[ごかんせい, gokansei] compatibility [Add to Longdo]
換性試験[ごかんせいしけん, gokanseishiken] compatibility, interoperability test [Add to Longdo]
換製品[ごかんせいひん, gokanseihin] interchangeable product [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たがい, tagai] gegenseitig, einander [Add to Longdo]
い違いに[たがいちがいに, tagaichigaini] abwechselnd [Add to Longdo]
[ごじょ, gojo] gegenseitige_Hilfe [Add to Longdo]
[ごけい, gokei] gegenseitige_Beguenstigung [Add to Longdo]
[ごじょう, gojou] gegenseitiges_Zugestaendnis [Add to Longdo]
[ごせん, gosen] sich_gegenseitig_waehlen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top