ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乾燥

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乾燥-, *乾燥*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干燥[gān zào, ㄍㄢ ㄗㄠˋ, / ] to dry (of paint, cement etc); dessication; dull; uninteresting; arid, #5,488 [Add to Longdo]
干燥机[gān zào jī, ㄍㄢ ㄗㄠˋ ㄐㄧ, / ] a drier, #88,066 [Add to Longdo]
大便干燥[dà biàn gān zào, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄢˋ ㄍㄢ ㄗㄠˋ, 便 / 便] constipated [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
乾燥[かんそう, kansou] (n) ความแห้งแล้ง,ความแห้ง, See also: R. 乾く

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾燥[かんそう, kansou] (n,vs) dry; arid; insipid; dehydrated; (P) [Add to Longdo]
乾燥[かんそうか, kansouka] (n) (1) (See 液果) dry fruit (i.e. nuts); (2) dried fruit [Add to Longdo]
乾燥[かんそうかん, kansoukan] (n) dry, parched, or dehydrated feeling [Add to Longdo]
乾燥器;乾燥[かんそうき, kansouki] (n) drying machine; dryer; desiccator [Add to Longdo]
乾燥気候[かんそうきこう, kansoukikou] (n) arid climate [Add to Longdo]
乾燥季;乾燥[かんそうき, kansouki] (n) dry season; dry spell; dry period [Add to Longdo]
乾燥牛乳[かんそうぎゅうにゅう, kansougyuunyuu] (n) powdered milk [Add to Longdo]
乾燥血漿[かんそうけっしょう, kansoukesshou] (n) dried plasma [Add to Longdo]
乾燥[かんそうざい, kansouzai] (n) drying agent [Add to Longdo]
乾燥[かんそうざい, kansouzai] (n) seasoned lumber [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Parts of the country are so dry as to be almost desert.その国の所々はあまりにも乾燥しており、ほとんど砂漠みたいだ。
The man died of thirst in a dry country.その男はある乾燥した国で水が飲めずに死んだ。
In Thailand it has already become too dry to grow rice in some parts of the country.タイではすでに乾燥しすぎて米作ができなくなった地方もある。
The fruits are dried in the sun.果実は天日で乾燥させます。
With no supply of water from trees, rainfalls diminish in time and the area keeps drying up.樹木から水の供給がなければ、降雨量はやがて減少し、その地域は乾燥し続ける。
The most likely sources of energy in hot and dry regions are the wind and the sun.暑くて乾燥した地方で最も手に入りやすいエネルギー源は、風と日光である。
Hot, dry areas will become hotter and drier.暑く乾燥した地域はますます暑く乾燥するであろう。
We keep shiitake mushrooms dry.椎茸を乾燥させて保存します。
It gets very humid at home in summer; in winter, on the other hand, it gets very dry.当地は夏がひどく湿気が多いが、逆に冬は乾燥する。
It gets very humid here in summer in winter, on the other hand, it gets very dry.当地は夏はひどく湿気が多いが、逆に冬は乾燥する。
I have dry skin.肌が乾燥しています。
Throat and nose membranes hurt by dry air allow cold viruses to enter more easily. It is important to carry out sensible counter plans against the cold with heaters and against the dryness with humidifiers.乾燥した空気のせいで痛んだノドや鼻の粘膜は、風邪のウイルスが入り込みやすくなってしまいます。暖房器具で寒さ対策、加湿器で乾燥対策をしっかり行なうことが肝要です。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乾燥[かんそう, kansou] -trocknen, austrocknen, trocken_werden [Add to Longdo]
乾燥[かんそうき, kansouki] Trockenapparat, Trockner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top