ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乱七八糟

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乱七八糟-, *乱七八糟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乱七八糟[luàn qī bā zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, / ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens, #12,904 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What's buzzin', cousins? What's the dirt?[CN] 一都在说些什么乱七八糟的事情? The Palm Beach Story (1942)
And I'll punch you so hard that you'll never again perform your tricks for Turks and cannibals.[CN] 我会痛扁你 让你再不能表演 那些乱七八糟的东西 The Seventh Seal (1957)
And they'll learn just as many idiotic things without you in the schools.[CN] 你不在学校 孩子们也会学一样多的乱七八糟的东西的 War and Peace (1956)
With all I have on my mind...[CN] 脑子里这么乱七八糟 Diabolique (1955)
I don't see how you can drink that vile stuff.[CN] 我不认为你能喝这种乱七八糟的东西 Monsieur Verdoux (1947)
If it's not too crushed, I'll wear it.[CN] 但是她脑子里总是些乱七八糟的念头 什么要和谢普. A Streetcar Named Desire (1951)
That's why those hoods took a potshot at you.[CN] 那就是为什么那些小流氓 和你搅的乱七八糟 The Damned Don't Cry (1950)
All the things were disarranged, but there was nothing missing.[CN] 屋里乱七八糟 但没丢东西 Gaslight (1944)
ln fact I do. I'll make it quick.[CN] 你脑子里净是乱七八糟的东西 The Punch Bowl (1944)
We have an important meeting...[CN] 这房子里东西真是乱七八糟 The Bridge (1959)
It's all upside down, every which way.[CN] 到处翻得乱七八糟 The Maltese Falcon (1941)
Who scribbled that?[CN] 谁写的乱七八糟的? Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top