ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乡-, *乡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[乡, xiāng, ㄒㄧㄤ] country, village; rural
Radical: Decomposition: 幺 (yāo ㄧㄠ) 
Etymology: [] ,  Rank: 922

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāng, ㄒㄧㄤ, / ] country; village, #2,288 [Add to Longdo]
[chéng xiāng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ, / ] city and countryside, #3,865 [Add to Longdo]
[xiāng zhèn, ㄒㄧㄤ ㄓㄣˋ, / ] township; townships, #4,107 [Add to Longdo]
[jiā xiāng, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄤ, / ] hometown; native place, #4,686 [Add to Longdo]
[xiāng cūn, ㄒㄧㄤ ㄘㄨㄣ, / ] rustic; village; countryside, #5,028 [Add to Longdo]
[gù xiāng, ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ, / ] home; homeland; native place, #9,160 [Add to Longdo]
[lǎo xiāng, ㄌㄠˇ ㄒㄧㄤ, / ] fellow townsman; fellow villager; someone from the same hometown, #9,890 [Add to Longdo]
[xià xiāng, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄤ, / ] to go to the countryside, #12,154 [Add to Longdo]
[xiāng xià, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄚˋ, / ] country (as opposed to town or city); rural, #13,124 [Add to Longdo]
[xiāng lǐ, ㄒㄧㄤ ㄌㄧˇ, / ] one's home town or village, #17,404 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The sunshine's beautiful on this land, but the sunshine is more beautiful on our land.[CN] 这儿的阳光好美 但我们家的阳光更美 Once Upon a Time in China and America (1997)
Thought I'd take some vacation time. Drive around the countryside.[CN] 他想我会有一些假期 可以开车到下转转. Truth or Consequences, N.M. (1997)
- Persistent hillbilly motherfucker. - He has every right to be.[CN] 操他妈的混蛋巴佬 他有权这么做 Nothing to Lose (1997)
Hollywood Jack, what brings you to our humble station house?[CN] 杰克,好莱坞杰克 是什么风把你吹到我们这个穷僻壤来的 L.A. Confidential (1997)
Closest she ever been, anyway.[CN] 她实在是巴佬 Jackie Brown (1997)
Home team.[CN] 家... Kiss the Girls (1997)
I found her on the bus stop two days out of Georgia... barefoot, country as a chicken coop.[CN] 我在巴士站找到这下姑娘 Jackie Brown (1997)
Another humbug.[CN] 有一次回到家 Mrs Dalloway (1997)
- This is your ride.[CN] 拜托,我算什么? 巴佬吗? Metro (1997)
How´d you know that hillbilly was gonna turn first?[CN] 你怎么知道那个巴佬会先转弯的? Nothing to Lose (1997)
I have to take my grandmother to the country.[CN] 我要去下照顾我的祖母. Red Corner (1997)
We ... have been arranging that you should go into a home.[CN] 我们都有这样的能力回到自己的家 Mrs Dalloway (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top