ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乙-, *乙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[乙, yǐ, ㄧˇ] second; 2nd heavenly stem
Radical: , Decomposition:
Etymology: [pictographic] A swallow, Rank: 1872
[九, jiǔ, ㄐㄧㄡˇ] nine
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  乙 [, ㄧˇ]
Etymology: [pictographic] An elbow, Rank: 445
[乾, gān, ㄍㄢ] arid, dry; to fertilize; to penetrate; heavenly generative principle (male)
Radical: , Decomposition:   龺 [gān, ㄍㄢ]  乞 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: [ideographic] Rays 十 emanating from the 日; 乞 provides the pronunciation, Rank: 1999
[乞, qǐ, ㄑㄧˇ] to beg; to request
Radical: , Decomposition:   ?  乙 [, ㄧˇ]
Etymology: -, Rank: 2429
[乶, fǔ, ㄈㄨˇ] Pholha, a place in Korea
Radical: , Decomposition:   甫 [, ㄈㄨˇ]  乙 [, ㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] second
[氹, dàng, ㄉㄤˋ] ditch; pool
Radical: , Decomposition:   乙 [, ㄧˇ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [ideographic] A furrow 乙 filled with water 水

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǐ, ㄧˇ, ] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 方, as opposed to first party 甲方); ethyl, #4,340 [Add to Longdo]
[yǐ chún, ㄧˇ ㄔㄨㄣˊ, ] ethanol C2H5OH; same as alcohol 酒精, #10,520 [Add to Longdo]
[yǐ gān, ㄧˇ ㄍㄢ, ] hepatitis B, #12,176 [Add to Longdo]
[yǐ xī, ㄧˇ ㄒㄧ, ] ethylene C2H4, #20,811 [Add to Longdo]
型肝炎[yǐ xíng gān yán, ㄧˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis B, #23,624 [Add to Longdo]
[yǐ suān, ㄧˇ ㄙㄨㄢ, ] acetic acid (CH3COOH); ethanoic acid, #28,537 [Add to Longdo]
[jù yǐ xī, ㄐㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] polythene; polyethylene, #31,122 [Add to Longdo]
[yǐ nǎo, ㄧˇ ㄋㄠˇ, / ] meningitis B; epidemic encephalitis B; Japanese encephalitis; abbr. for 型脑炎, #40,566 [Add to Longdo]
[yǐ mí, ㄧˇ ㄇㄧˊ, ] ether; diethyl ether C2H5OC2H5, #41,509 [Add to Longdo]
聚氯[jù lǜ yǐ xī, ㄐㄩˋ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] polyvinyl chloride (PVC), #41,740 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
女座[おとめざ, otomeza] (n) ราศีกันย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[おとめ, otome] สาวน้อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P) [Add to Longdo]
[きのと, kinoto] (adj-na,n) 2nd in rank; second sign of the Chinese calendar [Add to Longdo]
な味[おつなあじ, otsunaaji] (n) strange taste; spicy taste [Add to Longdo]
に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp,v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority [Add to Longdo]
[きのとい;いつがい;おつがい, kinotoi ; itsugai ; otsugai] (n) (See 干支) twelfth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[きのとう;いつぼう;おつぼう, kinotou ; itsubou ; otsubou] (n) (See 干支) 52nd of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[きのとうし;いっちゅう;おっちゅう, kinotoushi ; icchuu ; occhuu] (n) (See 干支) second of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[おとご, otogo] (n) last child [Add to Longdo]
[おつしゅ, otsushu] (n) second grade [Add to Longdo]
[おつじゅん, otsujun] (n) second-class cruiser [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Any result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.が受託業務の実施により得た成果は、甲双方に帰属するものとする。
He makes young girls, hearts flutter.女たちは彼に胸をときめかす。
Lady Otohime gave Urashima Taro a beautiful Tamate-box.姫様は浦島太郎に美しい玉手箱をくれました。
One man's meat is another man's poison. [Proverb]甲の食物はの毒。
It is an ill wind that blows nobody good. [Proverb]甲の損はの得。 [Proverb]
One man's medicine is another man's poison. [Proverb]甲の薬はの毒。 [Proverb]
Her very frowns are fairer far Than smiles of other maidens are. [Poem]彼女のしかめた顔は、他の女の微笑みより遥かに美しい。
Phppt! That's what you get for laughing at a girl!ベェーだっ!女のことを嗤った罰よ!

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おつ, otsu] B, (Nr.) 2 (in einer Reihe);DER_LETZTE;, DUBLIKAT; BASS; SONDERBAR; FEIN;, ELEGANT; GESCHMACKVOLL [Add to Longdo]
な味[おつなあじ, otsunaaji] ausgefallener_Geschmack, delikater_Geschmack [Add to Longdo]
[おとめ, otome] Jungfrau, Maedchen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top