ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乗る

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乗る-, *乗る*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
乗る[のる, noru] TH: ขึ้น(ยานพาหนะ)  EN: to get on
乗る[のる, noru] TH: ขับขี่  EN: to ride in

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"This is my first flight. I'm nervous," says Hiroshi.「僕、飛行機に乗るのはこれが初めてなんだ。緊張するよ。」と博がいいます。 [M]
I'm catching the 11:00 train.11時の列車に乗るつもりです。
My baby says she's travelin' on the train after 909.909の次の汽車に乗るわってオレのあの娘はいったよ。 [F] [M]
Your train leaves from Platform 10.あなたの乗る電車は10番線から出ます。
What train you are going to take?あなたはどの電車に乗るの。
Can you ride a horse?あなたは馬に乗ることができますか。
I experience nausea when I go on too many rides.あまり多くの乗り物に乗ると酔います。
It's fun to ride a motorcycle.オートバイに乗るのは楽しい。
I'm travelin' on the lineおれもその汽車に乗るんだぜ。 [M]
This elevator is capable of carrying ten persons.このエレベーターは十人乗ることができる。
If you take this bus, you will get to the village.このバスに乗ると、その村に行けるよ。
This bus will take you to the village.このバスに乗るとその村につくでしょう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗る[のる, noru] steigen (auf), reiten, fahren, auf_etwas_hereinfallen, auf_jemanden_hereinfallen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top