ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -义-, *义*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[义, yì, ㄧˋ] right conduct, propriety; justice
Radical: 丿Decomposition: 丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ)  乂 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sheep; simplified form of 義,  Rank: 208

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, / ] meaning; significance, #745 [Add to Longdo]
社会主[shè huì zhǔ yì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] socialism, #859 [Add to Longdo]
[zhǔ yì, ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] -ism; ideology, #2,620 [Add to Longdo]
[yì wù, ㄧˋ ˋ, / ] volunteer; voluntary; duty; obligation, #3,088 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] justice; righteousness; meaning, #3,295 [Add to Longdo]
资本主[zī běn zhǔ yì, ㄗ ㄅㄣˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] capitalism, #4,060 [Add to Longdo]
[dìng yì, ㄉㄧㄥˋ ㄧˋ, / ] definition, #4,853 [Add to Longdo]
[míng yì, ㄇㄧㄥˊ ㄧˋ, / ] titular; (do something) in sb's name, #5,030 [Add to Longdo]
马克思主[Mǎ kè sī zhǔ yì, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Marxism, #5,264 [Add to Longdo]
帝国主[dì guó zhǔ yì, ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] imperialism, #5,286 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the name of Allah, the merciful one.[CN] 以仁慈的安拉的名 Paradise Now (2005)
Moreover, I had taken an oath on my daughter... of not separating from both of you.[CN] 再说,我已经以女儿的名发过誓了 绝不离开你们两个 Paheli (2005)
God, you are so Republican.[CN] 天哪,你真共和主 8MM 2 (2005)
In the name of Allah, the merciful one.[CN] 以安拉最仁慈的名 Paradise Now (2005)
Brothers, shedding tears in front of a blind man is useless.[CN] 老兄,在一个瞎子面前流泪毫无意 Paheli (2005)
It's like your words are meaningless.[CN] 就像是你说了一堆毫无意的话 London (2005)
♪ Doesn't make much sense[CN] 没有任何意 Hoodwinked! (2005)
In the name of Allah, the merciful one.[CN] 以仁慈的阿拉的名 Paradise Now (2005)
Last year an anarchist...[CN] - 您记得去年吗,埋伏了一个无政府主者... - 是的,是的 The State Counsellor (2005)
Once the justice is imparted, you have all the time to be with her.[CN] 等到正战胜了邪恶 你有的是时间和她待在一起 Paheli (2005)
They're stealing America... and God forbid if you're anti-war, pro-choice, or gay... or not one of their fanatical legions of evangelical hand puppets.[CN] 如果你是反战派,堕胎合法派或同性恋 上帝是禁止的... 或者不是信福音主者傀儡的 狂热古罗马军团 8MM 2 (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top