ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乃-, *乃*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[乃, nǎi, ㄋㄞˇ] then; really, indeed, after all
Radical: 丿, Decomposition:   ?  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]
Etymology: [ideographic] A pregnant woman; compare 孕, Rank: 1165

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǎi, ㄋㄞˇ, ] to be; thus; so; therefore; then; only; thereupon, #3,014 [Add to Longdo]
[nǎi zhì, ㄋㄞˇ ㄓˋ, ] and even, #4,555 [Add to Longdo]
[nǎi shì, ㄋㄞˇ ㄕˋ, ] to be, #7,390 [Add to Longdo]
[mù nǎi yī, ㄇㄨˋ ㄋㄞˇ ㄧ, ] mummy (preserved corpse), #30,257 [Add to Longdo]
[kāng nǎi xīn, ㄎㄤ ㄋㄞˇ ㄒㄧㄣ, ] carnation, #44,776 [Add to Longdo]
[nǎi ěr, ㄋㄞˇ ㄦˇ, / ] thus; like this, #104,943 [Add to Longdo]
[Nǎi dōng, ㄋㄞˇ ㄉㄨㄥ, / ] (N) Naidong (place in Tibet), #118,088 [Add to Longdo]
吉木[Jí mù nǎi, ㄐㄧˊ ㄇㄨˋ ㄋㄞˇ, ] (N) Jimunai (place in Xinjiang), #168,772 [Add to Longdo]
伊化[mù nǎi yī huà, ㄇㄨˋ ㄋㄞˇ ㄧ ㄏㄨㄚˋ, ] to mummify; mummification, #347,980 [Add to Longdo]
堆拉[Nǎi duī lā, ㄋㄞˇ ㄉㄨㄟ ㄌㄚ, ] Nathu La (Himalayan pass on Silk Road between Tibet and Indian Sikkim) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[の, no] (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P) [Add to Longdo]
[ないし, naishi] (conj) (1) from ... to; between ... and; (2) or; (P) [Add to Longdo]
[だいふ, daifu] (n) father [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I got a quick glimpse of Takanohana as he hurriedly left the gymnasium.私は貴花が急いで体育館を出てくる時、彼をちらっと見た。
#B: 三月(さんがつ){3月} は ライオン {の} 如く(ごとく){ごとく} 来る(くる){来たり} 子羊 {の} 如く(ごとく){ごとく} 去る
#B: 有らゆる{あらゆる} 意味 {の} 苦悩 を 理解 為る(する){する} 事{こと} は 偉大{偉大な} 事{こと} である{であろう}
#B: 何時も{いつも} 文無し で 居る(いる){いる} は 銀行 {の} 出納係り に は 相応しい{ふさわしくない} を 出納係り に 為る(する){する} {の} は 丸穴 に 角釘 を 打ち込む{打ちこもう} とする[1] 様(よう){ような} 物(もの){もの} だ
#B: でも[1] 政治家 {の} 人達{人たち} は 本当 は 政治 を 弄ぶ{もてあそんでいる} {の} だから 私たち 子供 は 遊ぶ{遊べない} {ん} だ と 思う わ
#B: と は 趣味 も 性格 も 違う(ちがう){ちがう} 其の{その} 二人 を 一緒 に させる{させよう} とする[1] {の} は 丸 穴(あな) に 角(かく)[1] を 打つ 様(よう){ような} 物(もの){もの} だ
#B: 衣裳 {の} 艶やか{あでやかな} 乱れ は 秘かに 猥ら 心(こころ) を 唆る{そそる}
#B: 荷物 を 積む{積み} 過ぎる(すぎる){すぎる} と 最後 {の} 一本 {の} でさえ も 命取り になる[1]
#B: 記憶 {の} 鎖 に 瞳[2] を 閉ざす{閉ざされ}
#B: 祖母 に 卵 {の} 吸う{吸い} 方(かた) を 教える な[3]
#B: 苦しみ {の} 王 になる[1] {の} が 僕(ぼく)[1] {の} 運命 らしい
#B: 誰でも お天道様{おてんとさま} を 拝む{拝める} {の} さ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looking at the mummy. Just at closing time.[CN] 在闭馆时间看那些木 The Mummy (1932)
Yukino-san...[JP] あっ 雪さん Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
Everybody freeze![JP] 指輪が落ちました! (雪) 動かないで! Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
You know, Mr Einstein, I have no wish to argue with you.[JP] アインシュタイン亜流は 黙っててくれ Stalker (1979)
Save me from that mummy![CN] 把我从那木伊手里救出来! The Mummy (1932)
O Isis, holy maiden. I was thy consecrated vestal.[CN] 啊, 女神伊希斯 吾侍奉汝之贞女 The Mummy (1932)
Imhotep was alive when that mummy in the museum was a vestal virgin in the temple.[CN] 当博物馆里的那具木伊 还是神庙中的处女祭司时 伊姆霍特普还活着 The Mummy (1932)
I'm more curious about the mummy than you.[CN] 我对这具木伊比你更感兴趣。 The Mummy (1932)
Yukino-san... wait![JP] ちょっと雪さん ちょっ... Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
What mummy has usurped my eternal resting place?[CN] 何方木伊敢占我安息之所? The Mummy (1932)
Don't try and make me believe that this Ardath fellow is a mummy come to life.[CN] 别试图让我相信那个叫阿达斯的家伙是个 复活的木 The Mummy (1932)
Huh?[JP] (瀬和馬) あれ? Hotaru no hikari (2007)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top