ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

中性

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -中性-, *中性*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中性[zhōng xìng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ, ] neutral, #9,075 [Add to Longdo]
中性粒细胞[zhōng xìng lì xì bāo, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] neutrophil (the most common type of white blood cell) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
中性[ちゅうせい, chuusei] เป็นกลาง
中性[ちゅうせいし, chuuseishi] (n) นิวตรอน, See also: R. neutron

Japanese-English: EDICT Dictionary
中性[ちゅうせい, chuusei] (n,adj-no) (1) neutrality (incl. chemical, electrical, etc.); indifference; (2) sexlessness; androgyny; androgyne; neuter; (3) {ling} neuter gender; (P) [Add to Longdo]
中性[ちゅうせいえん, chuuseien] (n) neutral salt [Add to Longdo]
中性[ちゅうせいし, chuuseishi] (n) neutron; (P) [Add to Longdo]
中性子回折[ちゅうせいしかいせつ, chuuseishikaisetsu] (n) neutron diffraction [Add to Longdo]
中性子星[ちゅうせいしせい, chuuseishisei] (n) a neutron star [Add to Longdo]
中性子線回折[ちゅうせいしせんかいせつ, chuuseishisenkaisetsu] (n) neutron diffraction [Add to Longdo]
中性子束[ちゅうせいしそく, chuuseishisoku] (n) neutron flux [Add to Longdo]
中性子爆弾[ちゅうせいしばくだん, chuuseishibakudan] (n) neutron bomb [Add to Longdo]
中性[ちゅうせいし, chuuseishi] (n) neutral paper [Add to Longdo]
中性脂肪[ちゅうせいしぼう, chuuseishibou] (n) neutral fat [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When investigating the pH (acidic, neutral, alkaline) of a liquid, don't soak the litmus paper completely in the liquid but just put the end of the paper in it.リトマス紙で溶液の液性(酸性、中性、塩基性)を調べるときは、リトマス紙をすべて溶液に浸すのではなく、紙の先端の部分だけを浸します。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中性[ちゅうせい, chuusei] Neutrum [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top