ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -丝-, *丝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[丝, sī, ] silk, fine thread; wire; strings
Radical: , Decomposition:     ?  一 [, ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 絲, two threads, Rank: 1026

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sī, ㄙ, / ] silk; thread; trace, #1,646 [Add to Longdo]
[fěn sī, ㄈㄣˇ ㄙ, / ] bean vermicelli; mung bean starch noodles; Chinese vermicelli; cellophane noodles; fans (loan); enthusiast for sb or sth, #2,708 [Add to Longdo]
[sī háo, ㄙ ㄏㄠˊ, / ] the slightest amount or degree; a bit, #4,657 [Add to Longdo]
[sī chóu, ㄙ ㄔㄡˊ, / ] silk cloth; silk, #14,502 [Add to Longdo]
[sī wà, ㄙ ㄨㄚˋ, / ] stocking, #15,018 [Add to Longdo]
[gāng sī, ㄍㄤ ㄙ, / ] steel wire; tightrope, #19,330 [Add to Longdo]
[luó sī, ㄌㄨㄛˊ ㄙ, / ] screw, #21,450 [Add to Longdo]
绸之路[Sī chóu Zhī lù, ㄙ ㄔㄡˊ ㄓ ㄌㄨˋ, / ] the Silk Road, #21,633 [Add to Longdo]
不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, / ] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place, #23,272 [Add to Longdo]
[sī jīn, ㄙ ㄐㄧㄣ, / ] headscarf; kerchief; silk neckband, #23,503 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Stacy.[CN] - 斯特 The Ruins (2008)
Rose.[CN] Anger Management (2003)
My fan?[CN] 我的粉? A Study in Pink (2010)
Alice?[CN] - 爱丽 The Ward (2010)
Stella?[CN] 黛拉? A Streetcar Named Desire (1951)
Beth.[CN] I Love You, Beth Cooper (2009)
Raus.[CN] Pursuit of the Graf Spee (1956)
Forbes?[CN] 芙比 Wing Commander (1999)
Joyce.[CN] 乔伊 Magnificent Obsession (1954)
Alex.[CN] 艾莉 Contract Killers (2008)
- Jess?[CN] Duel at Diablo (1966)
Liz?[CN] Jingle All the Way (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top