ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

世纪

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -世纪-, *世纪*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世纪[shì jì, ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] century, #1,101 [Add to Longdo]
世纪[zhōng shì jì, ㄓㄨㄥ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] medieval; Middle Ages, #22,224 [Add to Longdo]
世纪[shì jì mò, ㄕˋ ㄐㄧˋ ㄇㄛˋ, / ] end of the century, #34,317 [Add to Longdo]
世纪[Chuàng shì jì, ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] Genesis; the first book of Moses, #53,116 [Add to Longdo]
世纪[shàng shì jì, ㄕㄤˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] last century [Add to Longdo]
二十一世纪[èr shí yī shì jì, ㄦˋ ㄕˊ ㄧ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] 21st century [Add to Longdo]
二十世纪[èr shí shì jì, ㄦˋ ㄕˊ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] 20th century [Add to Longdo]
世纪[bàn shì jì, ㄅㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] half century [Add to Longdo]
世纪[xīn shì jì, ㄒㄧㄣ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] New Century (commonly used name) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How very impolite of the 20th century to wake up the children.[CN] 这二十世纪一到就 把孩子吵醒真不懂礼貌 Cavalcade (1933)
Nineteen hundred! Happy new century![CN] 1900年新世纪 Cavalcade (1933)
He complained of the persecution and said he wouldn't have any dealings with a mediaeval maniac.[CN] 他抱怨我们对犹太人的迫害 而且他说他不会和一个 中世纪的疯子打任何的交道 The Great Dictator (1940)
He'll deal with a mediaeval maniac more than he thinks![CN] 他将要面对一个比他想象中更疯的中世纪疯子! The Great Dictator (1940)
But each of us must one day face an awful question that is echoing down through the ages.[CN] 但是我们每一个人 将来都必须面临一个 多少世纪以来没有 解决的大问题 Cavalcade (1933)
A bicycle seat is a little hard on Lady Godiva's historical background.[CN] 让戈蒂娃骑单车是有点穿越了 (戈蒂娃为11世纪英国贵妇) Design for Living (1933)
Once in a century won't matter, surely. Just for once.[CN] 可新世纪马上就要到了, 就这一次吧 Cavalcade (1933)
A new century is a new century.[CN] 新世纪必竟是新世纪 Cavalcade (1933)
This is the eighteenth century.[CN] 现在是十八世纪 The Scarlet Empress (1934)
That's a cheerful thought for the new century.[CN] 就是对新世纪的美好憧憬啊 Cavalcade (1933)
- Was there a fight? - A marvelous fight![CN] 一打架了么 一世纪对决啊 Design for Living (1933)
Now, jonesy, will you give us a great, big kiss?[CN] 琼斯! 可以给我们一个"世纪之吻" The Whole Town's Talking (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top