ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

世帯

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -世帯-, *世帯*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
世帯[せたい, setai] (n) ครอบครัว, หลังคาเรือน(ลักษณนาม)

Japanese-English: EDICT Dictionary
世帯(P);所帯[せたい(世帯)(P);しょたい, setai ( setai )(P); shotai] (n) (しょたい is more informal) household; home; family; housekeeping; (P) [Add to Longdo]
世帯を張る[しょたいをはる, shotaiwoharu] (exp,v5r) to keep (set up) house [Add to Longdo]
世帯[せたいいん, setaiin] (n) family members; members of the household [Add to Longdo]
世帯[せたいぬし, setainushi] (n) head of the family; head of the household [Add to Longdo]
世帯所得[せたいしょとく, setaishotoku] (n) family income [Add to Longdo]
世帯[せたいすう, setaisuu] (n) number of households [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The house could accommodate two families.その家は二世帯の家族を収容できる。
Seven families were burned out by the fire.その火事で7世帯が焼け出された。
Four families were killed in the fire.火事で4世帯が焼死した。
The rate of increase in households is higher for apartment houses than for individual houses.一戸建より共同住宅に住む世帯の増加率の方が高い。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top