ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

世人

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -世人-, *世人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世人[shì rén, ㄕˋ ㄖㄣˊ, ] (common) people, #7,970 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
世人[せじん, sejin] (n) the people; the public; the world [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those are things that no man or woman ought to feel.[CN] 世人都不该经历这种感受 The 39 Steps (1935)
Where the world could see them, yet no one would know where they were... except the man who gave them to her, watching from the royal box.[CN] 世人都看得到 却没人知道珠宝在哪里 只有把珠宝交给她的人才知道 坐在包厢里监视着一切 Gaslight (1944)
They can't believe that you're in love with me.[CN] *世人惊于你我相爱* Detour (1945)
The world's choosing up sides. I know who I'm with.[CN] 世人选择正途 我也懂作出抉择 Saboteur (1942)
Why, I love everybody so much...[CN] 我太爱世人 The Grapes of Wrath (1940)
Well, I thought so, but people didn't understand him.[CN] -我觉得很好 但世人不理解他 Rebecca (1940)
In the eyes of the world, very few take notice... but earthly honors and rewards are not for you.[CN] 在世人的眼中 他们中很少有人注意到 但是世俗的荣耀和奖励 却都不会授予您 The Bells of St. Mary's (1945)
However, conventional perceptions and mere ignorance were still in existence.[CN] 可是长时间的旧习和无知 部落民仍然受到世人 Apostasy (1948)
The trial date finally came.[CN] 终于作为检察官站到了法庭上 终于到了为世人瞩目的公审这一天 Taki no shiraito (1933)
Of all people, why Van Meer?[CN] 世人同感哀痛他为何遭暗杀? Foreign Correspondent (1940)
Yes, sir. I'm gonna show him up for what he is.[CN] 我就要给世人揭露他的真面目了 The Whole Town's Talking (1935)
And an offence to pride, to Christian humility and common sense itself.[JA] そしてキリスト教徒を卑下し 誇りを傷つけている これは 世人共通の認識である The Mill and the Cross (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top