ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

世にも

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -世にも-, *世にも*
Japanese-English: EDICT Dictionary
世にも[よにも, yonimo] (adv) extremely; very [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The cathedral dates back to the Middle Ages.その大聖堂の建立は中世にもさかのぼる。
A very handsome prince met an exceptionally beautiful princess.とてもハンサムな王子が世にも美しい王女に出会った。
He is the greatest poet that ever lived.彼は世にもまれな大詩人である。
He was as great a poet as ever lived.彼は世にもまれな大詩人でした。
He is as great a statesman as any.彼は世にもまれな大政治家である。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top