ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不服

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不服-, *不服*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不服[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, ] not accept sth; want to have sth overruled or changed; refuse to obey or comply; refuse to accept as final; remain unconvinced by; not give in to, #9,131 [Add to Longdo]
水土不服[shuǐ tǔ bù fú, ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, ] not acclimatized, #35,425 [Add to Longdo]
不服水土[bù fú shuǐ tǔ, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ, ] (of a stranger) not accustomed to the climate of a new place; not acclimatized, #225,332 [Add to Longdo]
不服[bù fú zuì, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄗㄨㄟˋ, ] to deny a crime; to plead not guilty [Add to Longdo]
不服[chī bu fú, ㄔ ㄅㄨ˙ ㄈㄨˊ, ] not be accustomed to eating sth; not be used to certain food [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不服[ふふく, fufuku] (adj-na,n) dissatisfaction; discontent; disapproval; objection; complaint; protest; disagreement; (P) [Add to Longdo]
不服[ふふくじゅう, fufukujuu] (n) insubordination; disobedience [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you have any complaint about it?それについて何か不服があるのですか。
Are you dissatisfied with our decision?私たちの決定に不服ですか。
He raised an objection to the decision.彼はその決定に不服を唱えた。
He appealed to a higher court against the decision.彼はその判決を不服として上級裁判所に上告した。
He pouted with dissatisfaction.彼は不服そうに口をとがらせた。
She flung herself upon a sofa, protesting that she was fatigued to death.彼女は疲れて死にそうだと不服をいいながら長椅子に身を投げた。
The defendant appealed against the sentence without hesitation.被告は判決に不服でためらわずに控訴した。
I was condemned for my disobedience.不服従でとがめられた。
He couldn't suffer the slightest disobedience in his men.部下の不服従はどんなに小さなものでも我慢できなかった。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top