ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

上演

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -上演-, *上演*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上演[shàng yǎn, ㄕㄤˋ ㄧㄢˇ, ] to screen (a movie); to stage (a play); a screening; a staging, #4,713 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上演[じょうえん, jouen] (n,vs) performance (e.g. music, theatre, opera); staging; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Romeo and Juliet is on at the theatre.「ロミオとジュリエット」が劇場で上演されている。
They are putting P on at that theater.あの劇場ではPを上演している。
Where is this play being performed?この芝居はどこで上演していますか。
They are going to bring out "Romeo and Juliet" this coming fall.この秋には「ロミオとジュリエット」が上演されます。
Is the play still running?その劇はまだ上演中ですか。
The drama was presented last month.その劇は先月上演された。
What is playing at the theater?その劇場では何が上演されていますか。
The company presented a three-act play.その劇団は3幕ものの劇を上演した。
The play ran for six months.その芝居は6ヶ月間上演された。
The skit was presented by fifth grade students.その寸劇は5年生全員によって上演された。
Royal Shakespeare Company is presenting The Merchant of Venice next week.ロイヤルシェイクスペア劇団は来週「ベニスの商人」を上演することになっている。
When our class performed a play, I took charge of stage effects.我々のクラスが劇を上演した時、私は舞台効果を受け持った。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上演[じょうえん, jouen] Auffuehrung, Vorstellung, Spiel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top