ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

上映

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -上映-, *上映*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上映[shàng yìng, ㄕㄤˋ ㄧㄥˋ, ] to show (a movie); to screen, #6,310 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上映[じょうえい, jouei] (n) (1) screening (a movie); showing; (vs) (2) to screen a movie; (P) [Add to Longdo]
上映時間[じょうえいじかん, joueijikan] (n) running time (e.g. of movie) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Superman" is showing at the movie theatre this month.「スーパーマン」は今月その映画館で上映中です。
The movie K-9 is showing.K−9が上映中です。
What movies are playing now?いま、何を上映していますか。
The picture is on now.その映画は上映中だ。
Skin flicks are usually playing in old theaters in the sleazy part of town.ポルノ映画はたいてい町のみすぼらしい所にある古びた映画館で上映される。
Ladies and gentlemen, now we start the movie.みなさま、ただ今より映画を上映いたします。
The movie is now showing at a theater near you.映画は近くの映画館で今上映中です。
Are there any good films on this week?今週はよい映画が上映されてますか。
When does the show start?上映はいつから始まりますか。
When does the movie start?上映は何時からですか。
A successful presentation of a play.成功を収めた劇の上映
The second showing will start soon.二回目の上映がまもなく始まります。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上映[じょうえい, jouei] Auffuehrung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top