ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -丈-, *丈*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[丈, zhàng, ㄓㄤˋ] gentleman, man, husband; unit of length equal to 3.3 meters
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: -, Rank: 1242

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhàng, ㄓㄤˋ, ] ten feet, #6,296 [Add to Longdo]
[zhàng fu, ㄓㄤˋ ㄈㄨ˙, ] husband, #2,204 [Add to Longdo]
[Fāng zhang, ㄈㄤ ㄓㄤ˙, ] one of three fabled islands in Eastern sea, abode of immortals, #23,259 [Add to Longdo]
[fāng zhang, ㄈㄤ ㄓㄤ˙, ] square zhang (i.e. unit of area 10 feet square); monastic room 10 feet square; Buddhist or Daoist abbot, #23,259 [Add to Longdo]
火冒三[huǒ mào sān zhàng, ㄏㄨㄛˇ ㄇㄠˋ ㄙㄢ ㄓㄤˋ, ] to get really angry, #44,268 [Add to Longdo]
[yí zhàng, ㄧˊ ㄓㄤˋ, ] mother's sister's husband; husband of mother's sister, #66,923 [Add to Longdo]
[gū zhàng, ㄍㄨ ㄓㄤˋ, ] husband of paternal aunt, #72,078 [Add to Longdo]
无毒不[wú dú bù zhàng fu, ㄨˊ ㄉㄨˊ ㄅㄨˋ ㄓㄤˋ ㄈㄨ˙, / ] you have to be ruthless to be a great man, #122,372 [Add to Longdo]
[Gǔ zhàng, ㄍㄨˇ ㄓㄤˋ, ] (N) Guzhang (place in Hunan), #133,669 [Add to Longdo]
[gōng zhàng, ㄍㄨㄥ ㄓㄤˋ, ] decameter [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じょうぶ, joubu] (adj, な) แข็งแรง ทนทาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だけ, dake] (n) (1) (See 尺・しゃく・1) 3.03 meters (ten shaku); (2) length; measure; (suf) (3) (hon) (after the name of an artiste) Mr.; Mrs. [Add to Longdo]
[だけ, dake] (prt) (uk) only; just; as; (P) [Add to Longdo]
(P);長(oK)[たけ(P);たき(ok), take (P); taki (ok)] (n) (1) height; stature; (2) length; measure; (3) all (one has); everything; (4) magnificence (of a waka poem, etc.); (P) [Add to Longdo]
[だけに, dakeni] (exp) (uk) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..) [Add to Longdo]
[たけなが, takenaga] (adj-na,n) tall [Add to Longdo]
比べ[たけくらべ, takekurabe] (n,vs) (See 背比べ) comparison of statures [Add to Longdo]
[じょうぶ, joubu] (adj-na) (sometimes じょうふ) healthy; robust; strong; solid; durable; (P) [Add to Longdo]
夫;益荒男[じょうふ(丈夫);ますらお, joufu ( joubu ); masurao] (n,adj-na) (sometimes じょうぶ) hero; manly person; warrior [Add to Longdo]
[じょうよ, jouyo] (n) over ten feet [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm worried whether your house was involved or not.あなたのお宅は大夫でしたか。心配です。
How tall is your youngest brother?あなたの一番下の弟は背がどのくらいですか。
You're usually as tough as nails.あなたみたいに夫な人が。
Yeah, she must be the sure thing!あれなら絶対大夫!
You'll find the way all right once you get to the station.いったん駅に着けば、大夫道が分かりますよ。
That place is always crowded but I reserved a table today so we don't have to worry.いつもあのお店は混んでいるけど、今日は席をリザーブしてあるから大夫。
No, no, that's okay.いや、大夫だ。
Yes, he's almost as tall as I am.ええ、ほとんど私と同じくらいの背になっていますよ。
Yes, think so.ええ、大夫だと思います。
Your children look healthy.お宅のお子さんは夫ですね。
This sweater will stand washing.このセーターは洗っても大夫です。
Is this ladder strong enough to bear my weight?このはしごはわたしの体重を支えるのに十分なほど夫なのですか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たけ, take] (LAENGENMASS [Add to Longdo]
[たけ, take] Statur, Groesse, Koerpergroesse [Add to Longdo]
[じょうぶ, joubu] gesund, kraeftig, haltbar, dauerhaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top