ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

万能

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -万能-, *万能*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万能[wàn néng, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ, / ] omnipotent, #10,142 [Add to Longdo]
万能曲尺[wàn néng qū chǐ, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ ㄑㄩ ㄔˇ, / ] universal bevel (to measure angles) [Add to Longdo]
万能钥匙[wàn néng yào shi, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] master key; skeleton key; passkey [Add to Longdo]
金钱万能[jīn qián wàn néng, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ, / ] money is all-powerful [Add to Longdo]
金钱非万能[jīn qián fēi wàn néng, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄟ ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ, / ] money is not omnipotent; money isn't everything; money can't buy you love [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
万能[ばんのう(P);まんのう, bannou (P); mannou] (n,adj-no,adj-na) (1) all-purpose; utility; (2) almighty; omnipotent; (P) [Add to Longdo]
万能汚れ落とし[ばんのうよごれおとし, bannouyogoreotoshi] (n) all-purpose cleaner [Add to Longdo]
万能細胞[ばんのうさいぼう, bannousaibou] (n) pluripotent cell [Add to Longdo]
万能選手[ばんのうせんしゅ, bannousenshu] (n) all-around athlete [Add to Longdo]
万能包丁[ばんのうほうちょう, bannouhouchou] (n) all-purpose knife [Add to Longdo]
万能[ばんのうやく;まんのうやく, bannouyaku ; mannouyaku] (n) cure-all; panacea [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Man is not as almighty as God.人間は神ほど万能ではない。
There is no easy cure-all for old economic ills.年来の経済病には手軽にきく万能薬などありません。
He excels in many sports.彼はスポーツ万能だね。
Of course you can't say that it's worth nothing because it isn't perfect, so that doesn't mean that GTD is useless.もちろん万能ではないからといって価値がないわけではないから、GTDはダメということにはならない。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top