ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

万物

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -万物-, *万物*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万物[wàn wù, ㄨㄢˋ ㄨˋ, / ] all living things, #10,128 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
万物[ばんぶつ;ばんもつ, banbutsu ; banmotsu] (n) all things; all creation [Add to Longdo]
万物の霊長[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] (n) the lord of creation; man; mankind [Add to Longdo]
万物流転[ばんぶつるてん, banbutsuruten] (exp) all things are in a state of flux; everything is constantly changing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
God is the cause of all things.神は万物の根源である。
Man is the measure of all things.人は万物の尺度である。
Man is the lord of all creation.人間は万物の霊長である。
All things on the Earth are made of atoms.地球上の万物は原子からなっている。
The universe on the earth is constituted of atoms.飛球上の万物は原子からなっている。
All is still.万物が静まり返っている。
All things die in time.軈て万物は死に絶えます。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万物の霊長[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] die_Krone_der_Schoepfung, Mensch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top